Trondheim Tangoklubb

paint the music with your feet

Styremøtereferat 2023

Styremøte Trondheim tangoklubb 25. september 2023
Til stede Styremedlemmer: Terje, Bjørg Karin, Claes, Norunn, Hjard
Varamedlemmer: Tove Kristin, Soudabeh
Forfall
Sted Privat

 

Agenda

 1. Styrets strategi for 2023 (Hjard)
  1. Satsningsområder m/ansvarlige
   1. Trivsel, inkludering, miljø – Soudabeh
    1. Dialog med medlemmer/dansere om forbedringspunkter.
    2. Det er fortsatt tom forslagskasse, så vi vurderer å fjerne denne og selge den ubrukt på finn.no.
   2. Rekruttering (gamle og nye dansere) – Soudabeh, Tove
    1. Vi har laget oversikt over arrangementer som deles ut
    2. Tur til Gaulosen x2
    3. Mail til nybegynnere om Close to Hell og andre arrangementer
    4. Flyers til kafeer, bibliotek, Olavshallen, dansesteder (gratis å se på) – Terje lager
    5. Dans på Ladekaia og Havet i sommer.
   3. Samarbeid med omliggende klubber – Terje, Hjard
    1. Samarbeid med Gabriel – milonga på 3B 18. juni. Aage var DJ. Medlemmer fikk gratis inngang.
    2. Samarbeid med Loreta ifm tangohelger
    3. oktober – Delta på Gallamilonga arrangert av Gabriel?
   4. DJ’s – Claes
    1. Aage skal oversende spillelister slik at disse kan etableres i Spotify.
 2. Status økonomi (Bjørg Karin)
  1. Bank
   1. Fortsatt litt anstrengt økonomi. Vi vurderer om vi må redusere honorar til tilreisende instruktører, slik at vi ikke kan invitere så mange eller så dyre instruktører for en periode. Vi går som regel i 0 eller litt i minus på tangohelgene, og skal vi drive forsvarlig så må enten utgiftene ned eller inntektene opp. Inntektene kan økes ved å ha dyrere kurs eller at flere kommer på kurs (det kan kun medlemmene gjøre noe med).
  2. Likviditetsplan
   1. Bjørg Karin har satt opp en likviditetsplan som viser forholdet mellom faste inntekter og utgifter. Det er en sterkt nedadgående kurve så lenge vi ikke har nok inntekter og utgiftene er såpass store, spesielt til leie av Tangohuset. Styret diskuterte oppsigelse av kontrakt med Tangohuset, men utsetter beslutningen til neste styremøte da det mulig er på vei inn en kontrakt om framleie.
  3. Tilskudd
   1. Vi har fått 25.000 fra SMN i forbindelse med Tango in Hell 2023
   2. Vi har søkt SMN om 40.000 ifm Close to Hell
 3. Fond
  1. Fondene har hatt negativ avkastning på 23.680 siden start.
 4. Status practica og milonga
   1. Practica: rundt 15-18 personer
   2. Milonga rundt 10-15 personer, men enkelte søndager med veldig få (4-5 personer)
 5. Status arrangementer
  1. Avholdte
   1. Medlemsmøte (6. juni)
   2. Utendørsmilonga i sommer
   3. Havet og Ladekaia
   4. Dulce & Adrian (15-17 september)
    1. Veldig bra gjennomført arrangement igjen fra dyktige instruktører. Arrangementet gikk ca i 0.
  2.  Fremtidige
   1. Close to Hell (17-19 november)
    1. Vi prøver å leie ekstra rom (det som er innenfor lageret) til oppholdsrom/kantine.
    2. Møbler til ekstra rom
     1. Bord og stoler (ta med hjemmefra)
     2. Gratis på finn.no
    3. Påmelding – 11 stk så langt – flest følgere. Vi sender ut info om at vante følgere kan melde seg som førere. Vi har sannsynligvis behov for at noen førere fra klubben stiller opp og hjelper til.
   2. Vittoria & Edwin (24-26 november)
    1. Påmelding har åpnet.
   3. Malin (2-4 februar 2024)
   4. Tango in Hell (17-19 mars 2024)
    1. Bekreftet fra Scandic, kontrakt underskrevet
    2. Påmelding åpner straks
    3. Malin (12-14 april 2024)
 6. Status kurs
  1. Nybegynnerkurs
   1. 14 deltakere, men mange som har droppet enkelttimer pga andre prioriteringer i livet.
   2. Vi introduserer halv pris for nytt nybegynnerkurs for de som allerede har gått et kurs.
  2. Påbyggingskurs for nybegynnere
   1. Planlagt/publisert 19. oktober (vals)
  3. Videregående kurs
   1. Vals 19. oktober
   2. Milonga 26. oktober
  4. Helgekurs for nybegynnere
   1. Hjard/Terje sjekker mulighetene
 7. Status Tangohuset
  1.  Instruks for Huskomiteen
   • Er ansvarlig for å etablere liste over practica og milonga arrangementer med ansvarlig vert og DJ for hvert arrangement.
   • Er ansvarlig for å promotere vanlig practica og milonga på Facebook og andre aktuelle kanaler.
   • Er ansvarlig for å kjøpe inn mat og rekvisita til bruk ved practica og milonga. Har fullmakt til å kjøpe inn for kr 150,- per milonga i tillegg til ordinær forbruk av kaffe og ordinære forbruksvarer. Det kjøpes ikke noe inn til practica, men medlemmer kan gjerne ta med seg noe til både practica og milonga.
   • Er ansvarlig for å skaffe ønsket interiør basert på innspill fra medlemmer/styret. Har ikke fullmakt til å kjøpe inn interiør før godkjenning i styret.
   • Er ansvarlig for å formidle henvendelser vedr. kurs til styret.
  2. La nøkler stå i døren til lageret og til toalettrullholdere. Vi har ingen verdisaker på lageret som er verdt å låse inn.
  3. La pappkrus og -fat stå framme. Det benyttes hver gang og er unødvendig å pakke bort i skapet.
  4. Vi oppfordrer fortsatt til bruk av egne kopper.
  5. Utført arbeid
   1. Solfrid har anskaffet og lagt opp gardiner foran speilet.
   2. Vi har fjernet sofaen og stolene pga muggskader. «Ny» sofa og stol anskaffet.
  6. Gjenstående arbeid
   1. Gardinstengene fungerer ikke og må byttes/fikses – Bjørg Karin.
  7.  Utleie
   1. Vi må publisere på Facebook og finn.no – Hjard
   2. Mulig at en aktør ønsker å leie hos oss.
  8. Det er kommet forslag om å ommøblere i lokalene. Styret diskuterte forslaget og kom fram til at vi ikke ønsker endringer.
   • Flytting av DJ-pult til området ved kjøkkenet: DJ-pulten er plassert der den står for at DJ skal sitte litt skjermet fra øvrige dansere og for at man skal redusere risiko for søling av kaffe/vann/mat på det tekniske utstyret. For øvrig etter råd fra en av Norges mest erfarne/beste DJ (Birger).
   • Flytting av sofagruppen til andre siden av rommet: Da vil ikke DJ være skjermet, ref punktet over. I tillegg vil vi få masse trafikk fram og tilbake over dansegulvet av folk som skal hente kaffe/vann/mat eller skal på do. Området bak DJ kan benyttes til å trekke seg litt tilbake om man ønsker det.
   • Flytting av Ikea-stolene. Disse er flyttbare. I utgangspunktet har vi plassert dem rundt dansegulvet og ved småbordene slik at cabeceo/mirada skal være enklere, men folk flytter dem dit de vil sitte. Vi ønsker ikke å være noe politi på dette. At det står noen stoler ved toalettene ser vi ikke som noe problem. Folk setter seg ofte der for å kle på seg sko. Og om noen trives i gangen der, så gjør de det.
 8. Eventuelt
  1. På medlemsmøtet før sommeren ble det informert om at Terje, Bjørg Karin, Claes og Hjard ikke tar gjenvalg for en ny periode etter å ha sittet i styret 7-8 år. Valgkomiteen har derfor fått i oppdrag å finne nye kandidater til styret. Vi håper at det melder seg folk som har lyst til å bidra.
  2. Spilling av musikk på practica/milonga
   • Styret har fått høre at enkelte er misfornøyde med musikken som spilles på practica og milonga. Det første vi kan si er: om du er misfornøyd med musikken, så meld deg selv som DJ til styret/huskomiteen og spill den musikken du mener er den «riktige» for anledningen.
   • Man skal ALDRI gjøre følgende:
    1. Be en DJ om å spille en spesiell sang/orkester/stilart (milonga/vals/tango/nuevo/alternativ musikk)
    2. Kritisere en DJ under spillingen. Konstruktiv kritikk kan tas opp ETTER at spillingen er ferdig
    3. Overta for en DJ underveis (med mindre dette er avtalt på forhånd)
   • Å være DJ er en egen fagdisiplin i tango. De virkelig gode DJ’ene forbereder ingen musikk, men setter opp tandas «on the fly». De leser stemningen i rommet, leser danserne, leser energien og setter på en tanda som passer til dette. Er man litt mindre erfaren, eller litt usikker, så lager man ferdige tandas, men man setter dem ikke opp i en fast rekkefølge, men leser milongaen på samme måte som en erfaren DJ. Litt lengre ned på lista finnes de som lager ferdige spillelister, men som legger mye arbeid i å konstruere tandaene basert på orkester, årstall, hvem som synger, stemningen, energien i sangene, samspillet mellom sangene osv. Men her spilles tandaene i en forhåndsdefinert rekkefølge uten å lese rommet like godt. Og så finnes det DJs som kanskje egentlig ikke er DJs, men som bare spiller musikk fortløpende ut fra filosofien «denne sangen liker jeg godt så den vil jeg spille». Eller – «denne lista fant jeg på Spotify og inneholder tangomusikk».
   • Uansett nivå på DJ så er det faktisk noen som har gjort et lite forarbeid for at practica/milonga skal bli så bra som mulig ut fra egne forutsetninger. Da er det ufint å gjøre noen av de 3 ovennevnte tingene.
   • Det vil alltid være noen som har meningen om hva som spilles. Det spilles for mye/for lite/for mye gammelt/for mye nytt/feil orkester/feil versjon av en sang/for lite energi/for mye energi/feil stemning osv. En DJ kan aldri dekke alle behov så derfor – ha respekt for den som spiller musikk og prøv å finn inspirasjon i dansen i stedet for å irritere deg over låtvalget. Prøv å holde dine egne preferanser for deg selv og vit at ikke alle har den samme musikksmaken som deg.
   • Vi har ikke mange DJs i klubben vår, og vi vil gjerne ha nye som prøver seg. Men hvis man bare får høre negative kommentarer om musikken som spilles, så tør mange ikke å melde seg til spilling. Styret har gjennomført noen DJ-kurs og vi har oppfordret nye folk til å prøve seg, men hittil har ikke mange meldt seg. Vi må skape en kultur for at det er lov å prøve og å feile. Det er hvert medlems plikt å sørge for at dette skjer.

Handlingsplan/logg for styret 2023-24

 1. Trivsel, inkludering, miljø – Soudabeh
  1. Dialog med medlemmer/dansere om forbedringspunkter.
 2. Rekruttering (gamle og nye dansere) – Soudabeh, Tove
  1. Oversikt over arrangementer
  2. Tur til Gaulosen x 2
  3. Mail til nybegynnere om Close to Hell og andre arrangementer
  4. Flyers til kafeer, bibliotek, Olavshallen, dansesteder (gratis å se på) – Terje lager
  5. Dans på Ladekaia og Havet i sommer.
 3. Samarbeid med omliggende klubber – Terje, Hjard
  1. Koordinere aktiviteter med
   1. Loreta
   2. Gabriel
   3. Gaulosen
   4. TangoJämt
   5. Molde
   6. Kristiansund
   7. Bodø
   8. Tromsø
  2. Fellesarrangementer (milongas)
   1. Diego Dennett 16-18 juni (Gabriel)
   2. Dulce og Adrian (Loreta)
   3. Vittoria og Edwin (Loreta)
   4. 21. oktober – Delta på Gallamilonga arrangert av Gabriel?
 4. DJ’s – Claes
  1. Spillelister på Spotify til milonga
  2. Arrangere DJ-kurs

Styremøte Trondheim tangoklubb 5. juni 2023
Til stede Styremedlemmer: Terje, Bjørg Karin, Claes, Norunn, Hjard
Varamedlemmer: Tove Kristin, Soudabeh
Forfall
Sted Tangohuset

 

Agenda

 1. Forberedelse til medlemsmøtet
  1. Styret gikk gjennom medlemsundersøkelsen som forberedelse til medlemsmøtet. Kommentarene tas i møtet.
 2. Satsningsområder m/ansvarlige
  1. Trivsel, inkludering, miljø – Soudabeh
   1. Dialog med medlemmer/dansere om forbedringspunkter.
  2. Rekruttering (gamle og nye dansere) – Soudabeh, Tove
   1. Oversikt over arrangementer
   2. Forslag: Tur til Gaulosen – fyller opp et par-tre biler og deltar på deres arrangement (15. eller 22. juni) – Norunn
  3. Samarbeid med omliggende klubber – Terje, Hjard
   1. Samarbeid med Gabriel – milonga på 3B 18. juni. Aage er DJ. Medlemmer får gratis inngang.
  4. DJ’s – Claes
   1. Aage skal oversende spillelister slik at disse kan etableres i Spotify.
  5. Handlingsplan – se sist i dokumentet.
 3. Status økonomi
  1. Bank
   1. Vi har en litt anstrengt økonomi da vi ikke har klart å få tilstrekkelige inntekter til driften.
  2. Tilskudd
   1. Ingen nye tilskudd.
  3. Fond
   1. Avkastning økt til 66.373 (51.000 ved forrige styremøte).
  4. Tango in Hell
   1. Ser ut til å bli et lite overskudd (rundt 10.000).
  5. Malin
   1. 2 kurs har gitt ca 15.000 i inntekter.
  6. Milongahelg
   1. Inntekt ca 8-9.000.
  7. Skal vi terminere avtalen med Tangohuset?
   1. Vi har en husleie på ca 19.000 pr mnd for lokalet.
   2. Styret har ikke klart å finne tilstrekkelig antall leietakere for å dele på husleia. Vi trenger hjelp til å finne leietakere. Bruk nettverket deres.
   3. Deltakelse på klubbens aktiviteter fra medlemmer/andre er ikke stor nok til å skape overskudd på arrangementene våre. Vi har stort sett gått i 0 eller litt minus, med unntak av årets arrangementer. Styrets filosofi er at «aktivitet skaper aktivitet». Det er derfor nødvendig at medlemmene melder seg på kurs for at vi skal kunne opprettholde aktiviteten vår og generere større inntekter.
   4. Hovedinntektskilden vår har vært nybegynnerkursene. Her har det også vært varierende deltakelse. Vi trenger hjelp til å markedsføre disse kursene. Bruk nettverket deres.
   5. Vi har penger til å drive Tangohuset i alle fall 1 til 1,5 år videre, men det tærer på egenkapitalen. Hvis vi ikke ser noen endring i inntektene våre i løpet av det neste halvåret, vurderer styret å si opp leieavtalen (6 måneders oppsigelse). Det vil i så fall etter styrets mening være et stort tilbakesteg for klubben.
 4. Status practica og milonga
  1. Practica
   1. Godt oppmøte (17 i gjennomsnitt)
   2. Laget gruppe og liste ifm guidet practica. Bra oppmøte på første kveld (Lena). Torill & Terje kjører neste runde.
  2. Milonga
   1. Arrangeres hver søndag. Greit oppmøte nå (14 stk forrige uke) og en stor forbedring fra oppmøtet på fredagsmilongaene.
 5. Status arrangementer
  1. Avholdte
   1. Milongahelg med Torill & Terje
    1. 20 deltakere.
  2. Fremtidige
   1. Forslag fra Lena om å bruke Malin til flere kurs i 2024.
    1. Styret har tatt kontakt med Malin og hun er positiv til forslaget. Styret besluttet å inngå avtale om 2 kurs på våren og 2 kurs på høsten 2024.
   2. Somos tango – Dulce/Adrian (15-17 september + 2 dager privattimer)
    1. Program klart, arrangement publisert
   3. Close to Hell (17-19 november)
    1. 8 påmeldte så langt. Vi må gjøre en innsats mot alle klubbene i Norge og Sverige.
    2. Flyers: Terje
   4. Vittoria & Edwin (24-26 november)
    1. Avtale ok
   5. Tango in Hell 2024
    1. Vi godkjenner tilbudet fra Scandic Hell for 2024 som innebærer en prisøkning fra tidligere år. Hjard undertegner avtalen.
   6. Sommerpractica hver tirsdag
   7. Utendørsmilonga i løpet av sommeren
    1. Hvem som helst kan arrangere dette i løpet av sommeren.
    2. Matter ligger på lagerrommet. Bringes tilbake etter bruk.
    3. Vi kjøper en høyttaler som kan benyttes til formålet – Hjard
 6. Status kurs
  1. Nybegynnerkurs
   1. Kurs nr 3 starter 29. august
   2. Kurs nr 4 starter 17. oktober
  2. Påbyggingskurs
   1. Kurs starter 31. august og 19. oktober
  3. Videregående kurs
   1. Kurs starter 31. august
  4. Flere helgekurs? Terje tar en runde med Torill og kommer tilbake med dato(er).
 7. Status Tangohuset
  1.  Huskomiteen
   1. Det må etableres et mandat for huskomiteen. Norunn/Claes lager et utkast til neste styremøte.
   2. Styret understreker at huskomiteen er styrets forlengede arm i forhold til drift av aktivitetene på Tangohuset.
  2. Forslagskasse er utplassert på Tangohuset – ingen innspill så langt.
  3. Prosjektor – Claes og Hjard har hengt opp denne i taket. En liten jobb på 6 arbeidstimer totalt.
  4. Gjenstående arbeid
   1. Gardiner – Bjørg Karin fikser noen flere + legger opp eksisterende.
  5. Forslag fra Lena om å innrede rom til aktivitetsrom til småbarnsforeldre
   1. Er det mulig å innrede et av de tilstøtende rommene til barneaktivitetsrom? Filmvisning, tegnesaker, lesekrok e.l? Det kom frem slike ønsker fra noen barneforeldre her; etter inspirasjon fra festivalen i Kolasin, Montenegro.
   2. Kontoret kan disponeres til dette formålet, men styret oppfordrer småbarnsforeldre som har utfordringer med barnevakt om å ta med utstyr selv. Styrets oppfatning er at etterspørselen heller ikke er stort i klubben.
  6.  Utleie
   1. NTNUI har takket nei til å leie hos oss – de har kontrakt der de er fram til 2025.
   2. Bårds dans tar opp igjen aktiviteten til høsten, men vi mangler fortsatt leietakere for dekke driften.
 8.  Eventuelt
  1. Æresmedlem
   1. Det har kommet inn forslag om å gjøre Torill Ellingsen som æresmedlem #7.
   2. Styret er enig i nominasjonen og æresbeviset blir utdelt på klubbens medlemsmøte 6. juni.
  2. Teaterstykke «Tango eller kjærlighet» – Tove Kristin sjekker opp dette.

Handlingsplan/logg for styret 2023-24

 1. Trivsel, inkludering, miljø – Soudabeh
  1. Dialog med medlemmer/dansere om forbedringspunkter.
 2. Rekruttering (gamle og nye dansere) – Soudabeh, Tove
  1. Oversikt over arrangementer
  2. Forslag: Tur til Gaulosen
 3. Samarbeid med omliggende klubber – Terje, Hjard
  1. Koordinere aktiviteter med
   1. Loreta
   2. Gabriel
   3. Gaulosen
   4. TangoJämt
   5. Molde
   6. Kristiansund
   7. Bodø
   8. Tromsø
  2. Fellesarrangementer (milongas)
   1. Diego Dennett 16-18 juni (Gabriel)
   2. Dulce og Adrian (Loreta)
   3. Vittoria og Edwin (Loreta)
  3. DJ’s – Claes
   1. Spillelister på Spotify til milonga
   2. Arrangere DJ-kurs

Styremøte Trondheim tangoklubb 17. april 2023
Til stede Styremedlemmer: Terje, Bjørg Karin, Claes, Norunn, Hjard
Varamedlemmer: Tove Kristin, Soudabeh
Forfall
Sted Tangohuset

 

Agenda

 1. Konstituering av styret
  1. Styret konstituerte seg selv og fordelte disse rollene
   1. Leder, webansvarlig – Hjard Jensen
   2. Kursansvarlig, PR/markedsføring – Terje Tangen
   3. Økonomiansvarlig – Bjørg Karin Eggen
   4. Ansvarlig practica, milonga, DJ, bindeledd mot Huskomiteen – Norunn Åsmul og Claes Holm
   5. Rekruttering – Soudabeh Khodambashi og Tove Kristin Steen
 1. Styrets strategi for 2023
  1. Satsningsområder m/ansvarlige
   1. Trivsel, inkludering, miljø – Soudabeh
   2. Rekruttering (gamle og nye dansere) – Soudabeh, Tove
   3. Samarbeid med omliggende klubber – Terje, Hjard
   4. DJ’s – Claes
  2. Ansvarlige bes om å lage en tiltaksplan/aksjonsliste for sitt ansvarsområde til neste møte.
 2. Status økonomi
  1. Har foreløpig grei økonomi. Kommer en del utlegg fram mot sommeren (husleie).
  2. Tilskudd
   1. Sendt inn kursrapport for 5 kurs (2 x nybegynner, påbygging, videregående og Malin).
   2. Søkt om støtte for resten av året for 2 nybegynner, påbygging, Somos, CtH og Vittoria/Edwin.
  3. Fond – Avkastning økt til 51.000.
  4. Tango in Hell
   1. Ser ut til å bli et lite overskudd.
 3. Status practica og milonga
  1. Practica
   1. Godt oppmøte (17 i gjennomsnitt)
   2. Legger opp til guidet practica fremover – Claes/Norunn
  2. Milonga
   1. Flytter dag til søndager 1900-2200.
   2. Ikke de helgene Loreta har milonguita på lørdager.
 4. Status arrangementer
  1. Avholdte
   1. Tango in Hell – vellykket arrangement med gode tilbakemeldinger. Arrangementet ga et lite overskudd.
   2. Vi er allerede i dialog med Scandic om neste års arrangement.
  2. Fremtidige
   1. Førerkurs for vante følgere (21-23 april)
    1. 8 påmeldte så langt.
   2. Somos tango – Dulce/Adrian (15-17 september + 2 dager privattimer)
    1. Terje avklarer
   3. Close to Hell (17-19 november)
    1. Vi nedskalerer konseptet litt og arrangerer alt på Tangohuset.
    2. Det blir 18 kurs med Terje/Torill og Nisse/Eva-Lena og 2 milongas.
    3. Vi oppfordrer medlemmene til å ta imot overnattingsgjester denne helga. Spesielt de som tenker å delta på festivalen, men også alle andre. Det vil bli laget en egen liste for dette.
    4. Informasjon og påmelding (etter hvert): https://trondheimtango.no/close-to-hell-a-good-place-to-start/
    5. Publiseres i løpet av april.
   4. Vittoria & Edwin (24-26 november)
    1. Hjard avklarer
   5. Sommerpractica hver tirsdag
   6. Utendørsmilonga i løpet av sommeren
    1. Hvem som helst kan arrangere dette i løpet av sommeren.
    2. Matter ligger på lagerrommet. Bringes tilbake etter bruk.
    3. Vi kjøper en høyttaler som kan benyttes til formålet – Hjard
 5. Status kurs
  1. Nybegynnerkurs
   1. Kurs nr 2 gjennomført med kun 6 deltakere.
   2. Kurs nr 3 starter 29. august
   3. Kurs nr 4 starter 17. oktober
  2.  Påbyggingskurs
   1. Det blir ikke satt opp noe nytt kurs før sommeren.
   2. Kurs starter 31. august og 19. oktober
  3. Videregående kurs
   1. Gjennomført kurs med 14 deltakere
   2. Kurs starter 31. august
  4. Helgekurs milonga til høsten – Terje sjekker datoer.
 6. Status Tangohuset
  1. Huskomiteen
   1. Det arrangeres et møte med huskomiteen for å sette opp et forslag til mandat/ansvarsfordeling – Norunn/Claes
   2. Innspill/kommentarer fra Linda
    1. Tangokalender
     1. Huskomiteen lager tangokalender for Trondheim tangoklubb og publiserer den på hjemmesiden – Claes/Soudabeh.
    2. Betaling med kortterminal for dansere uten kontanter/Vipps
     1. Vi beholder vanlig praksis. Om noen kommer og ikke kan betale så er det greit. Det skjer ikke så ofte.
    3. Hvem er klubbens ansikt utad?
     1. Alle medlemmer som er vert og som reiser til andre steder representerer klubben utad. Leder er den offisielle talspersonen for klubben.
    4. Spørreundersøkelse
     1. Vi gjennomfører en vanlig medlemsundersøkelse i forkant av medlemsmøtet – Hjard
     2. Vi lager en «Forslag-til-løsning-kasse» som henges opp på Tangohuset – BK
   3. Gjenstående arbeid
    1. Projector – henges opp onsdag 3. mai kl 18 – ta med stige – Claes/Hjard
    2. Gardiner – BK
   4. Utleie
    1. Alle må sjekke med sine kontakter om det er noen som ønsker å leie hos oss. Info finnes på våre hjemmesider, eller ta kontakt med styret.
 7. Eventuelt
  1. Årsmøtereferat sendes ut straks – BK
  2. Medlemsmøte
   1. Avholdes tirsdag 5. juni kl 17-19.

Hjard


Styremøte Trondheim tangoklubb 23. januar 2023
Til stede Terje, Lyder, Claes, Bjørg Karin, Hjard
Forfall Tove, Hanne
Sted Privat

 

Agenda

 1. Styrets strategi for 2023
  1. Satsningsområder
   1. Trivsel, inkludering, miljø
    1. Huskomite er etablert
   2. Rekruttering (gamle og nye dansere)
    1. Stor rekruttering av nye dansere
    2. Glimt av gamle dansere
   3. Samarbeid med omliggende klubber
   4. Synliggjøring, markedsføring
   5. DJ’s
    1. DJ-kurs med Michael L planlagt.
 2. Status økonomi
  1. Bank – Vi har større utgifter enn inntekter for tiden så økonomien er litt mer anstrengt enn vanlig. Positivt med mange påmeldte på kurs for tiden, og hvis dette fortsetter så går det bedre. Men vi må også få leid ut lokalet til andre aktører for å få flere inntekter.
  2. Tilskudd – Ingen nye tilskudd siden sist.
  3. Fond – avkastningen har tatt seg opp siden nyttår.
  4. Resultat – Negativt resultat på -181.980 (budsjett -64.900) skyldes større utgifter enn inntekter (som igjen skyldes dårlig påmelding på kurs og lave leieinntekter).
  5. Rabatter
   1. Et par medlemmer har spurt om honnørrabatt og rabatt for trygdede. Styrets vurdering er at med nåværende status på økonomi så er det ikke rom for å gi flere rabatter ut over det som allerede gis. Nesten halvparten av medlemmene er over 60 år, så da vil en honnørrabatt slå veldig ut på inntektene våre. Og trygdede/folk med dårlig råd må bare tilpasse sitt aktivitetsnivå til sin økonomi slik man gjør ellers i samfunnet.
 3. Status practica og milonga
  1. Tirsdagspractica
   1. Bra oppmøte på disse. Spesielt nå når det er fullt nybegynnerkurs i forkant og mange av disse henger igjen til practica.
  2. Fredagsmilonga
   1. Fortsatt lavt oppmøte, men greit nok.
 4. Status arrangementer
  1. Avholdte
   1. Malin 14-15 januar 2023
    1. 11 påmeldte (+ Terje) som fikk et flott kurs i førerteknikk. Mange gode tilbakemeldinger på dette slik at vi setter opp et nytt kurs i april.
  2. Fremtidige
   1. Michael Lavocah & Michael Scham – 3-5 februar 2023
    1. Ingen påmeldte så langt. Vi vurderer avlysning om dette ikke endrer seg.
   2. Tango in Hell 17-19 mars 2023
    1. 57 påmeldinger så langt
    2. 49 har fått plass
    3. Dvs at vi har et lite antall single følgere som står på venteliste. Oppfordrer alle førere i klubben til å melde seg på!
   3. Malin – Førerkurs for vante følgere II – 21-23 april 2023
   4. Karl Espegard & Mariana Mazu – Dokkhuset 31. mai 2023
   5. Formiddagsarrangement – noen som ønsker å ta på seg å arrangere dette?
 5. Status kurs
  1. Nybegynnerkurs med Lize & Hjard
   1. Fullt kurs (21 påmeldte)
   2. Neste kurs starter 28 februar 2023
  2. Påbyggingskurs med Terje & Torill
   1. 10 stk påmeldt
  3. Videregående kurs med Terje & Torill
   1. Nytt kurs starter 2. februar – 2 kvelder
  4. Semi-privattimer med Terje & Torill – kommer info om dette etter hvert
  5. Helgekurs milonga og vals – Terje & Torill ser på muligheten for å arrangere dette.
 6. Status Tangohuset
  1. Gjenstående arbeid
   1. Gardiner – Bjørg Karin
   2. Henge opp projector – Hjard/Claes
  2. Huskomite
  3. Utleie
   1. Bårds dans tar en pause (kanskje)
  4. Renholder
   1. Charlotte har sagt opp og vi trenger noen som kan overta. Inntil videre oppfordres alle som bruker lokalet til å rydde opp etter seg og sveipe moppen over golvet før/etter arrangementer.
 7. Årsmøte 2023
  1. Har startet på årsmelding
  2. Dato for årsmøtet – 27/3 kl 1730
  3. Nytt styre – behov meldes til valgkomiteen (Laila og Sigrid) – Hjard
  4. Revisjon av regnskap – Bjørg Karin sender dette til Bjørn Christian
 8. Informasjon om Dansens hus – Trondheim
  1. Trondheim tangoklubb har meldt sin interesse for å delta i kollektivet Dansens hus som ønsker å etablere et hus i sentrum av Trondheim. I første omgang ser vi på muligheten for å overta Trondheim kunstmuseum (ved Ni muser) og Trondheim kunstindustrimuseum (ved Torget).
  2. Det er i alt 15 aktører som hittil har meldt seg på. Medlemmer av kollektivet vil få fordeler av blant annet lavere leie og prioritet på saltid i forhold til aktører som velger å stå utenfor.
  3. Vi vil skrive intensjonsavtale for deltakelse her og være med i det videre arbeidet. Frist for dette er 1. april. Hjard er styremedlem i denne organisasjonen.
 9. Eventuelt
  1. Ingen saker.

Hjard