Trondheim Tangoklubb

paint the music with your feet

Viderekommen

Enten du har gått kurs hos oss tidligere eller lært tango andre steder har du muligheten til å utvikle deg videre som danser i Trondheim Tangoklubb. Vi arrangerer både kurs, milonga, practica og tangofester.

Hvert semester arrangerer vi påbyggingskurs. Disse er beregnet på deg som har ferdigheter tilsvarende minst et 6-ukers nybegynnerkurs hos oss og som har danset 1/2 år eller mer. Kursene passer også for deg som har gått påbyggingskurs tidligere. Det er flere instruktører som underviser på dette nivået noe som medfører både variasjon i innhold og tilnærming til dansen. Instruktøren tilpasser kursinnholdet til nivået på deltagerne. Hvis du ikke har en fast dansepartner både anbefaler og oppfordrer vi deg til å finne noen som har lyst til å være med på kurs. Kom gjerne innom på practica og milonga for å treffe potensielle partnere til kurs. Som singel vil du bli satt på en venteliste og får tildelt en partner etterhvert som andre single melder seg på.

I tillegg til påbyggingskurs arrangerer vi helgekurs med både lokale og internasjonale instruktører. Følg med på kurssidene for nærmere informasjon. Informasjon om nye kurs og andre arrangementer kommer også fortløpende på forsiden.

Når vi har besøk av internasjonale instruktører har vi kurs på en rekke forskjellige nivåer. Det arrangeres normalt ikke kurs på laveste nivå med disse instruktørene. Vi vet også hvor vanskelig det kan være å vurdere sitt eget ferdighetsnivå. Nivåene handler ikke bare om hvilke elementer man har lært (gancho, barrida, sacada osv.), langt viktigere er kommunikasjonen, kvaliteten og musikaliteten i utførelsen. Det er alltid vel anvendt tid å repetere og jobbe videre med grunnleggende teknikk; gange, vektskifter og kommunikasjonen i abrazo’en. Det er dette som er kjernen i tango og grunnlaget for å kunne utføre mer avanserte elementer på en trygg og behagelig måte for begger parter!

Nivåer

Nivåene er ment som en veiledning slik at alle som deltar på kurs skal få mest mulig ut av tiden med instruktørene, og for at instruktørene skal kunne legge opp progresjonen i timen på en optimal måte i forhold til forventet nivå på danserne.

1 (beginner-intermediate): du kan føre/følge det som undervises på vårt 6-12 ukers semesterkurs for nybegynnere. Grunnteknikk inkluderer gange, vektskifter, ochos og krysset. Danseerfaring: 3 mnd eller mer.

2 (intermediate): du har integrert det som undervises på vårt 6-12 ukers påbyggingskurs. Grunnteknikk inkluderer også giros, dobbeltempo, retningsendringer og veksling mellom krysset og parallelt system. Du har begynt å lære mer avanserte elementer og har jobbet en stund med milonga. Vals går greit. Danseerfaring: 1-2 år eller mer.

3 (intermediate-advanced): du har god kontroll på grunnleggende teknikk. Ocho cortado er enkelt og du har flyt i både tango og vals. Du danser milonga. Du fokuserer på musikalitet og jobber også med 1-2 variasjoner av mer avanserte elementer (gancho, boleo, barrida). Danseerfaring: 2-5 år eller mer.

4 (advanced): du er en erfaren danser. Grunnleggende teknikk og kommunikasjon i abrazo’en er på et høyt nivå og musikalitet er en integrert del av dansen din. Du er mer opptatt av hvilket musikalsk uttrykk du ønsker å presentere enn selve elementene i dansen. En rekke variasjoner av mer avanserte elementer (gancho, boleo, barrida, sacada) er innenfor ditt reportoar og du jobber med ute-av-akse elementer og dynamikk.

5 (advanced extra): du er en meget erfaren danser. Du mestrer elegant elementer som er ute-av-akse (volcada, colgada) og jobber videre med musikalsk uttrykk gjennom kombinasjoner av enkle og avanserte elementer. Du har full kontroll på variasjoner av teknisk avanserte elementer og fokuset i dansen er kommunikasjonen, flyten og det musikalske uttrykket.

6 (master): du mestrer alle lavere nivå og er en meget erfaren og teknisk svært dyktig danser.