Trondheim Tangoklubb

paint the music with your feet

Historikk

20 års historie med Trondheim tangoklubb (1992-2012)

Av: Lars Hellemo

Tangoen kommer til Trondheim

Mens tangoen i Buenos Aires muligens oppstod i bordellene sent på 1800-tallet, kom tangoen til Trondheim sent på 1900-tallet, nærmere bestemt til F-bygget på Lade i juli 1991. Allan Ettrup Hansen fra Århus i Danmark var i Trondheim i forbindelse med et teaterprosjekt og holdt den første spontane workshop med venner og venners venner og noen til. Interessen for tango var stor, og Barbro Djupvik inviterte Allan tilbake til Trondheim for å holde dansekurs for dramastudentene på Lade med sin daværende partner Kirsten Bak Jakobsen. Omtrent ti par deltok på kursene, og den entusiastiske gjengen fikk Allan og Kirsten til å komme flere ganger for å holde kurs på flere nivå.

Trondheim tangoklubb etableres

Tangodanserne i Trondheim fikk i oppdrag å opptre i forbindelse med dansens dag i forestillingen til Ella Fiskum, og fikk øve gratis på kafé Ni muser ett års tid senere. I forlengelse av disse øvingene etablerte de ukentlige dansekvelder på kulturkaféen, og arrangerte en liten forestilling i forbindelse med sommeravslutningen. Grete Indahl og Eivind Andersen tok flere kurs i København og holdt nybegynner- og videregående kurs i Trondheim og i Bergen. Trondheim tangoklubb ble opprettet på initiativ fra Grete Indahl ca i 1992, og hun ble klubbens første leder. Andre sentrale personer i denne første tiden var Lise Hovik, Tor Haugerud og Aage Jørgensrud.

Det var tett kontakt mellom tangodanserne i Trondheim og tangoorkesterene Tango Concertino (Trondheim, stiftet 1992) og Tango for tre (Oslo, stiftet 1986 , Tor Haugeruds bror Steinar Haugerud spiller i Tango for tre), og danserne stilte gjerne opp når Tango Concertino spilte. Disse orkestrene startet også opp på omtrent samme tiden, så dans og musikk fulgte hverandre fra starten av.

Nye impulser

I 1996 kom Guro Hustad Stugu hjem fra utvekslingsopphold i Argentina og startet øvingskvelder for tangodansere i BUL-salen med bl. a. Stein Erlend Brandser, senere flyttet disse øvingene til ISAK. De to gruppene hadde til dels ulik dansestil og trinnkombinasjoner.

Et kurs med Aldo og Susanne Velásquez (Tromsø/København) i november 1997 bidrar til å bringe de to gruppene nærmere sammen. Aage Jørgensrud tar over som leder for klubben i oktober 1997 og de to miljøene vokser sammen ved at alle tangodanserne danset på det naturlige samlingspunktet som kafé Ni muser utviklet seg til å bli. Aldo og Susanne underviser flere ganger i Trondheim i tiden etter. På samme tid stifter de første tangoentusiastene familie og trekker seg litt ut av miljøet.

Andre sentrale personer i miljøet på slutten av nittitallet var Stein Erlend Brandser og Jørgen Nyhus. Om somrene ble det montert danseplatting på kafé Skuret, hvor det var utendørs tangodans. Guro Hustad Stugu reiser tilbake til Argentina og Aage Jørgensrud, Jørgen Nyhus og Eli Synnøve Lilleskog reiser også til Buenos Aires for å hente impulser på denne tiden og Guro tar et spesielt ansvar for å formidle det argentinske perspektivet.

Institusjonen Ni Muser og nye initiativ

Når flere av de mest aktive danserne flytter ca 1999/2000 (bl a. Guro til Oslo/Stockholm, Eli Synnøve til Bergen og Jørgen til Porsgrunn, tar Stein Erlend Brandser med partner Ingrid Apalset over mye av undervisningsansvaret (2000) og Aage Jørgensrud blir den eneste igjen i styret fra den første tiden.

Mange i miljøet reiser til festivaler både i Bergen (2000, 2001 og 2002) og til Sitges i Spania og etter hvert reiser flere også til Buenos Aires og til andre festivaler rundt om i Europa. Gradvis blir danserne mer bevisste på musikken og beveger seg bort fra konsertmusikk ala Piazzolla og mer mot dansemusikk fra tangoens gullalder. Sentrale figurer i miljøet blir i tillegg Lena Holte, Karl Johan Reite og senere Lars Hellemo og Line Bønsnes.

Mandagskveldene på kafé Ni Muser befester sin posisjon og øvingskvelder på ISAK, senere på den tidligere restaurant Skansen gir plass til flere dansere tidlig på 2000-tallet. I en periode var det også práctica på Dronning Maud’s Minne. Etter ønske fra mange i miljøet arrangerer klubben ved Kjersti Ausen det første større tangoball i speilsalen på hotell Britannia (2003) med orkester og middag, en tradisjon som ble holdt i hevd i mange år som en ekstra tangobegivenhet i løpet av semesteret og en eksta mulighet for å vise seg for omverdenen.

Viktige inviterte instruktører på denne tiden var også Pablo Inza og Veronica Alvarenga (AR, 2000 & 2003) som besøkte Trondheim i forbindelse med forestillingen Tango Tanko rundt år 2000 og i forbindelse med undervisning i Bergen et par år senere.

Kåre Simonsen fra Tango Concertino etablerer Tangueros del Norte i 2003 , et ungdomstangoorkester som spiller for tangodansere i Trondheim ved flere anledninger, og dansere fra klubben bidrar med dansing under flere arrangementer, blant annet under den årlige Latinfestivalen og på tangomatiné i Arbeiderforeningens store sal/Byscenen.

Klubben blir gradvis mer organisert, det avholdes årsmøter med valg av styre fra 1997 og klubbens aktiviteter er godt dokumentert gjennom regnskaper og årsberetninger fra 2001. På ekstraordinært årsmøte 2002-03-28 ble klubbens første vedtekter vedtatt under daværende styreleder Vegard Heimly Brun.

I forbindelse med forestillingen TanGhost på Trøndelag teater august 2004, arrangerte tangoklubben tangonachspiel med skuespillere fra stykket, inkludert Pablo Veron.

Slutt på Ni Muser

Klubben opplever en nedtur i aktivitetsnivå og deltagelse midt på ’00-tallet etter mye ustabilitet rundt lokaler siden klubben ikke får benytte kafé Ni Muser lenger etter at Trondheim kunstforening tar over driften i 2002 og Skansen stenges i 2006 på grunn av anleggsarbeider i forbindelse med utbyggingen av nordre avlastningsvei. Klubben holder mandagsmilonga på Kafé Løkkan/De Niro og har práctica på bl.a. Tempe bydelshus i denne perioden.

Flere skandinaviske instruktører, bl. a. Flavia Cristaldo og Sten Odelberg (SV, 2004), Tommy Persson og Cristina Ramirez (SV, 2004), Jessica og Daniel Carlsson (SV, 2004 & 2006) holder kurs for klubben. Terje Østvold inviterer for egen regning Mario Bournisson & Eugenia Martínez (AR, 2006 & 2008) til glede for klubbens medlemmer.

I 2007 og 2008 arrangerte Anita Kaltenborn, Line Bønsnes og Lars Hellemo flere tangokinovisninger med klassiske tangorelaterte spillefilmer og dokumentarfilmer.

Ny vekst

Høsten 2007 etableres fast fredagsmilonga med DJ i egne lokaler, først hos Trondheim arbeiderforening, siden flyttes den til kjellerlokaler i Frimurerlogen. Med fulle semesterkurs og fast ukentlig øvingskveld og dansekveld i innleide lokaler øker etter hvert mengden aktive dansere og nivå igjen. Besøksrekord på 30 på ordinær fredagsmilonga noteres i mai 2008 og 50 på lørdagsmilonga i mai 2010. Klubben inviterer også en rekke utenlandske instruktører, bl.a. María Plazaola (AR, 2006), Javier Rodríguez & Andrea Missé (AR, 2007 & 2008), Damián Esell y Nancy Louzan (AR, 2009), Thierry Le Cocq and Alessia Lyndi (FR, 2009), Esteban Cortez og Evelyn Rivera (UR, 2010), Fausto Carpino og Veronica Toumanova (IT/FR, 2010)

Trondheim tangoklubb vedtar nye vedtekter, i stor grad ført i pennen av Stein Frydenberg og Elling Lillefuhr, på ordinært årsmøte i 2009 og registeres i Brønnøysundregisteret som frivillig forening 2010-03-23.

Klubben må igjen skifte lokaler i 2010, og finner rom i Håndverkeren, hvor store lokaler har plass for både kurs og milonga. Dansere fra miljøet opptrer med den nye tangokvintetten Quinteto Nidaros ved flere anledninger.

De mest brukte underviserne har gjerne tatt på seg mindre oppdrag utenfor klubben, men i 2010 skjer det ekstra mye i tillegg til klubbens aktiviteter. Anders Flaarønning og Gunnhild Nilsen arrangerer kurshelg med Maria Plazaola (AR, 2010) uavhengig av tangoklubben, Anne Marit Ligaard og Torill Ellingsen starter egne tangovirksomheter på hhv Stjørdal/Oslo og Stjørdal. Loreta Matorkiene og Mindaugas Matorka starter sin egen milonga på lørdager og det blir fast søndagsdansing en gang i måneden på Kaffe og Krem.

Nye lokaler igjen i 2010/2011 i Brattørveita hos Bridgeklubben. Stor interesse for milongaene der og for práctica i Befalsforeningen og utsolgte kurs med Roxana Suarez og Sebastián Achaval (AR, 2011).

Gratulerer med første 20 år (1991-2011) med tango i Trondheim!

Lars Hellemo, august 2011

Referanser

 • Samtale med Lise Hovik 2010-08-16
 • Epost fra Guro Hustad Stugu 2010-03-11
 • Epost fra Eli Synnøve Lilleskog 2010-11-11
 • Epost fra Jørgen Nyhus 2010-11-13
 • Epost fra Allan Ettrup Hansen 2010-11-15
 • Epost fra Eivind Andersen 2010-12-02
 • Trondheim tangoklubbs årsberetninger 2001-2007
 • Arkiv tangoinfo
 • Trondheim tangoklubbs websider 1999
 • Trondheim tangoklubbs websider 2001-2003
 • Trondheim tangoklubbs websider 2003-2008
 • UD #6/99

Diverse lenker

Bilder og avisoppslag