Trondheim Tangoklubb

paint the music with your feet

Utleie

Utleie av danselokalene for medlemmer

Alle medlemmer som kan benytte Tangohuset gratis til egentrening og ikke-inntektsgivende aktiviteter når det ikke foregår annen aktivitet. Dette gir ikke en eksklusiv rett på å benytte lokalet da flere har anledning til å bestille til samme tid. Faste aktiviteter og utleie har prioritet.

Andre aktører kan leie lokalene etter avtale med Trondheim tangoklubb. Ta kontakt med leder@trondheimtango.no.

  • Send en melding til Hjard (9929 7923) eller Terje (9074 0240) for å reservere tid i kalenderen.
  • Ta kontakt med en i styret for å kvittere ut adgangsbrikke.
  • Det er ikke tillatt å bruke utesko i lokalene.
  • Forlat rommet i den tilstanden dere fant det, dvs rydd opp etter deg, mopp over gulvet og ta med søppel.
  • Lysene slukkes, døren låses og adgangsbrikke returneres om den er kvittert ut for enkeltarrangementer.