Trondheim Tangoklubb

paint the music with your feet

Nye lokaler for Trondheim tangoklubb

Posted 10.12.2021 by in Uncategorized

Styret i Trondheim tangoklubb har inngått avtale om å leie lokaler i Haakon VIIs gt 23c på Lade fra 1/1-2022.

Lokalene er totalt på ca 160 m2 og ligger i 2. etg til Bilia Outlet. Foreløpig er det inngang på venstresiden/østsiden av bygget, men dette vil bli endret i løpet av kort tid slik at det blir inngang på forsiden. Det er gratis parkering i området og gode kollektivforbindelser, både fra Haakon VIIs gate Sirkus Shopping og Leangen stasjon.

Selve lokalene består av en stor sal med et danseområde på rundt 100 m2. Her vil vi anskaffe passende møblement og sette opp en speilvegg. I tillegg er det 1 rom som vil bli benyttet som møterom/kontor/lager og 1 rom for garderobe. Det er også 2 toaletter og en liten kjøkkenkrok.

Lokalene har et godt parkettgulv og er lyse og fine med mange vinduer. Det er radiatorer for jevn varme og ventilasjonsanlegg i tillegg.

Vi har allerede mange interesserte leietakere slik at vi kan få redusert vår andel av husleia. Denne er ellers litt høyere enn i Båtsmannsgata 4, men godt innenfor det styret mener vi kan betjene – om så alene. Men ikke minst – vi har full råderett over lokalene og kan gjøre omtrent det vi ønsker her.

Dansegulvet sett fra inngangen. Innerst til høyre ligger kontoret og rett utenfor er det en nødutgang som vi må benytte som inngang inntil vi har fått etablert ny hovedinngang. Det grå skapet skal fjernes og vi vil etablere en speilvegg på ca 10 meter på veggen til høyre.

 

Dansegulvet, bilde tatt mot inngangspartiet. Merk at vi vil rense parkettgulvet slik at det sannsynligvis vil se litt penere ut når vi flytter inn.

 

Vi vil sette inn kjøleskap og sannsynligvis en bardisk mellom dansegulvet og kjøkkenkroken, i tillegg til overskap. Inngang til toalett til høyre.

 

Lokalene sett fra inngangsdøren. Garderoben til venstre.

 

Rommet ved inngangen vil bli brukt som garderobe/lager.

 

Kontor med nødutgangen/foreløpig inngang rett utenfor til høyre. Det grå skapet til høyre og personen til venstre vil bli fjernet før åpningen.

 

Det er 2 små toaletter ved inngangen.

 

Årsmøte 2021

Posted 15.02.2021 by in Frontpage | Nyheter

23. mars 2021 kl 18-20 i Monsensalen, Kongens gate 19.

Gitt at Covid-situasjonen kan sette begrensninger for fysiske møter, velger styret å kalle inn til både fysisk møte og møte via Teams. Vi har også valgt å legge årsmøtet så langt ut i tid som mulig for å øke sannsynligheten for at vi skal klare å arrangere et fysisk møte. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette når datoen nærmer seg.

Fra vedtektene:

«Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Det holdes hvert år innen 31. mars og årsmøteinnkalling skal være medlemmene i hende senest 14 dager før årsmøtet. Innkalling sendes pr. e-post. Forslag som ønskes satt opp på sakslista og behandlet på foreningens årsmøte, må være styret i hende innen 1 måned før årsmøte avholdes. Stemmerett har alle frammøtte medlemmer som har betalt medlemskap inneværende år eller året før eller er fritatt for å betale medlemskontingent. Alle vedtak utenom vedtektsendringer fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder sittende styreleders dobbeltstemme».

Agenda:
  1.  Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder og referent, samt 2 personer til å signere protokollen
  3. Styrets årsberetning
  4. Godkjenning av resultatregnskap og balanse
  5. Styrets forslag til budsjett for 2021
  6. Innmeldte saker (må meldes styret innen 23. februar 2020)
  7. Valg av styrets leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og valgkomité.

Saksdokumenter sendes ut i forkant av møtet. Enkel servering (pizza) om det blir fysisk møte. Fint om du gir beskjed om du kan komme senest dagen før ift matbestilling. Det blir practica etter møtet for de som ønsker det.

Velkommen til årsmøte for Trondheim tangoklubb!

Nytt lokale for Trondheim tangoklubb

Posted 26.08.2020 by in Frontpage | Nyheter

Vi har undertegnet kontrakt for leie av lokaler i Prinsenkrysset, Kongens gate 19 (Arbeidersamfunnet, Monsensalen), med oppstart av leieforholdet 1. oktober 2020. Vi vil etter hvert igangsette noen tangoaktiviteter, blant annet practica og kurs, men selvsagt med Corona-restriksjoner. Så da er det i alle fall noen tangolyspunkter i sikte i høst 🙂.

Selve lokalet er på ca 100 m2 med et veldig godt dansegulv, kjøkken og AV-utstyr tilgjengelig. Og beliggenheten er vel helt upåklagelig. Medlemmer av Trondheim tangoklubb vil ha fortrinnsrett på deltakelse på practica, og etter hvert også på milonga og andre tangoaktiviteter. Her vil vi legge ut lister med forhåndspåmelding. Det lønner det seg med andre ord å bli medlem om du ønsker å danse tango i høst. Så følg med fremover for mer informasjon!
Nyere innlegg
Eldre innleggNeste side »