Trondheim Tangoklubb

paint the music with your feet

Styremøtereferat 2019-2022

 

Styremøte Trondheim tangoklubb 29. november 2022
Til stede Terje, Lyder, Claes, Hjard
Forfall Bjørg Karin, Tove, Hanne
Sted Tangohuset

 

Agenda

 1. Styrets strategi for 2022
  1.  Satsningsområder
   1. Trivsel, inkludering, miljø
   2. Vi jobber med å få etablert en huskomite.
  2. Rekruttering (gamle og nye dansere)
   1. Vanskelig å rekruttere nye dansere. Har vært dårlig påmelding på alle nybegynnerkursene i år. Vi er fornøyde om eksisterende dansere i Trondheim møter opp på våre arrangementer 😊.
  3. Samarbeid med omliggende klubber
   1. Vi har samarbeidet med TangoJamt og gitt rabatterte priser på noen arrangementer, og vi har fått tilsvarende hos dem.
   2. Lillehammer ønsker samarbeid om Vintertango og Tango in Hell som arrangeres påfølgende helger.
  4. Synliggjøring, markedsføring
   1. Skjer kun digitalt.
  5.  DJ’s
   1. Vi vil avholde DJ-kurs i februar med Michael Lavocah.
 2. Status økonomi
  1. Bank: Vi har grei likviditet, men høy husleie har tært på egenkapitalen. Vi har ikke lyktes å få flere leietakere.
  2. Tilskudd: Vi har fått 14.500 hittil i år, hovedsakelig som kursstøtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon + utstyrsstøtte til anskaffelse av nye høyttalere. Vi venter å få ca 50.000 i momsrefusjon i løpet av desember.
  3. Fond: Vi solgte Odin Eiendom etter forrige styremøte og har ikke kjøpt noen nye fond. Vi har en foreløpig urealisert avkastning på 23.000 på Odin Sverige.
  4. Resultat: Vi ligger foreløpig an til et årsresultat på -166.500. Det er en del lavere enn budsjettert resultat på -65.000.
 3. Status practica og milonga
  1. Tirsdagspractica har som vanlig vært godt besøkt med 15-20 dansere. Det fungerer godt med vertskapslistene og folk er flinke til å skrive seg på. Spesielt Soudabeh 😊. Det har vært god balanse førere/følgere, og spesielt gledelig at nybegynnerne blir igjen etter kursene.
  2. Fredagsmilonga har hatt en del mindre besøk – mellom 6 og 15 personer så langt. Vi har alltid klart å skaffe vertskap, men litt større utfordring med å få DJ.
 4. Status arrangementer
  1. Avholdte
   1. Irem & Gøran – Det ble et lite underskudd da kursene ikke var fulltegnet. Totalt43 stk hadde registrert seg på kurs/milonga, men trenden er at folk tar færre kurs pr weekend (1-2 kurs). Samarbeidet med Loreta om at de holdt fredagsmilonga fungerte svært bra med rekordstort oppmøte hos Loreta 😊. Og lørdagsmilongaen i Tangohuset hadde også svært godt oppmøte (40+). Alt i alt ei fin helg.
  2.  Fremtidige
   1. Vi avlyser julebordet i år og arrangerer i stedet romjulsmilonga 29/12. Vi prøver å få tak i orkester og satser på kurvfest med rester etter nok en overdådig julefeiring.
   2. Malin 14-15 januar 2023 – Førerkurs for vante følgere
   3. Michael Lavocah og Michael Scham 3-5 februar 2023
    1. 2 foredrag om DiSarli og D’Arienzo av Michael L
    2. DJ-kurs med Michael L
    3. Foredrag med Michael S om tangolyrikk/sangtekster.
  3. Tango in Hell 17-19 mars 2023
   1. Vi har bra påmelding så langt. Det snakkes mye om TiH på forskjellige arrangementer rundt omkring.
  4. Konsert med Karl Espegard & Mariana Mazu – Dokkhuset 31. mai 2023.
  5. Formiddagsarrangement – Her ble Anita K utfordret etter forrige styremøte.
 5. Status kurs
  1. Nybegynnerkurs
   1. Vi har gjennomført 4 nybegynnerkurs i år. Relativt dårlig påmelding på disse.
   2. Neste kurs starter 10. januar 2023
  2. Påbyggingskurs
   1. Har ikke vært noen kurs i høst.
   2. Neste kurs starter 12 januar 2023
  3. Videregående kurs
   1. Har ikke vært noen kurs i høst.
   2. Neste kurs starter 12 januar 2023
  4. Semi-privattimer
   1. Det har vært 2-3 par hver uke på dette arrangementet.
 6. Status Tangohuset (Hjard)
  1. Vi har nå fått aktivert eget trådløst nett i Tangohuset.
  2. Gjenstående arbeid
   1. Legge opp gardiner – Bjørg Karin
   2. Henge opp projector – Hjard/Claes
  3. Huskomite: Styret ønsker å etablere en huskomite på 3 personer med følgende ansvar:
   1. Sørge for at det handles inn kaffe/te, toalettpapir, vaskemidler, tørkepapir, lyspærer, duker/pynteting. Alt som trenges for at Tangohuset skal fungere og ta seg godt ut.
   2. Ordne med practica- og milongalister.
   3. Være ansvarlig for at lokalene er klare til eksternhelger.
   4. Ha ansvar for 1 milongavakt i mnd.
   5. Får «gratis medlemskap» i klubben (må betale 50 kr som styremedlemmene gjør). Får gratis practica og milonga når de er verter.
   6. Rapporterer til styret om det er større ting som må besluttes (f.eks. anskaffelser).
  4. Utleie: Har kun hatt utleie til Bårds dans i år.
 7. Eventuelt (alle)
  1. Har startet på årsmeldingen.
  2. Julegavekort ifm nybegynnerkurs – Terje
  3. Covid-smitte: Det ble rapportert om ett tilfelle av Covid-smitte forrige uke etter practica. Styret har derfor laget følgende regler for å bidra til å redusere omfanget av smitte:
   1. Føler du deg dårlig så hold deg hjemme. Dette gjelder ikke bare Covid, men også andre former for smittsom sykdom (forkjølelse, influensa osv). Man skal føle seg helt frisk for å delta på våre arrangementer. Det er ingen som ønsker å bli smittet av noe som helst og alle har et ansvar for å redusere smitteomfanget. Ta ansvar både for egen og andres helse.
   2. Personer som snufser, hoster eller nyser vil kunne bli bedt om å forlate våre lokaler.
   3. Meld fra til styret om du har blitt syk og har vært i våre lokaler i det siste. Det gir folk en mulighet til å teste seg selv (Covid) og vurdere risikoen ved å delta på våre og andres arrangementer slik at vi sprer minst mulig smitte. Du kan være anonym om du ønsker det.

Hjard


Styremøte Trondheim tangoklubb 3. oktober 2022
Til stede Bjørg-Karin, Terje, Lyder, Hjard
Forfall Claes, Tove, Hanne
Sted Privat

 

Agenda

 1. Styrets strategi for 2022 (Hjard)
  1. Satsningsområder
   1. Trivsel, inkludering, miljø
    • Prøvd å gjøre lokalene så innbydende som mulig.
   2. Rekruttering (gamle og nye dansere)
    • Sendt mail om kurs til tidligere deltakere
    • Når vi arrangerer noe så må vi be om kontaktinfo fra de som deltar.
    • Forbedre hjemmeside + Facebook. Har vært mange endringer på Facebook i det siste og vanskelig å finne fram. Vi skal også rydde bort gamle og uinteressante poster der.
   3. Samarbeid med omliggende klubber
    • Terje og Torill skal kjøre kurs for Gloppen tangoklubb
   4. Synliggjøring, markedsføring
    • Ta kontakt med eventbyrå og tilby tangokurs.
   5.  DJ’s
    • Arrangere helg med Michael Lavocah. Se lengre nede.
 2. Status økonomi (Bjørg Karin)
  1. Bank – likviditeten kunne vært bedre. Hatt en del arrangementer nå med til dels dårlig oppslutning, i tillegg til at nybegynnerkurs og påbygging/videregående kurs har hatt dårlig påmelding. Og husleie løper den. Har kun en leietaker så langt. Vi vil derfor øke prisen på eksternkurs til 350 pr kurs. Vi ligger fortsatt i det nedre sjiktet i forhold til mange andre sammenlignbare aktiviteter. I tillegg øker vi til halv pris for studenter på nybegynnerkurs.
  2. Tilskudd – kun mindre tilskudd denne perioden (kursstøtte, Norsk tipping).
  3. Fond – generelt fall i hele aksjemarkedet har medført at våde fond også har falt i verdi. Vi selger unna ett av fondene og undersøker beste muligheter.
 3. Status practica og milonga
  1. Tirsdagspractica
   1. Det har vært litt varierende oppmøte på tirsdagsmilongaene. Noen kommer tidlig og går tidlig, mens andre kommer sent og går sent. For å «komprimere» dette litt så endrer vi practicaen til kl 19-21. Dette gjør det kanskje også enklere for folk å forplikte seg til å være vertskap. De siste tirsdagene har ingen meldt seg til dette.
  2. Fredagsmilonga
   • Litt varierende oppmøte, men god stemning på fredagsmilongaene.
   • Vi ser på muligheten for et samarbeid med Loreta for å arrangere fredagsmilonga under eksternhelg slik at det er et bedre/fullverdig tilbud for blant annet tilreisende.
 4. Status arrangementer
  1. Avholdte
   1. Dulce & Adrian (10-12 juni)
   2. Vittoria & Edwin (2-4 sept)
   3. Murat og Silvina Tse (30. sept – 2 okt)
   4. Oppsummert: 3 veldig gode arrangement, men dessverre litt dårlig påmelding på mange av kursene. Mye folk på alle 3 lørdagsmilongaene.
  2.  Avlyste
   1. Close to Hell (4-6 nov)
    • Det var dessverre for dårlig påmelding når fristen for å forplikte hotellrom gikk ut i september. Vi tror dette skyldes at det foreløpig er for få nybegynnere etter pandemien. Vi prøver igjen til neste år og trapper opp markedsføringen.
  3.  Fremtidige
   1. Irem & Gøran 11-13 nov 2022
   2. Formiddagsarrangement – Anita Kaltenborn sjekker opp
   3. Julebord – 9. des 2022
    1. Feire 30-års jubileum
    2. Invitere til levende musikk (Åsbjørg og Martin?)
    3. Arrangeres som en festmilonga med ekstra mat på Tangohuset
   4. Førerkurs for vante følgere med Malin Backström – 15 jan 2023
   5. Michael Lavocah og Michael Scham februar 2023?
    1. Introductory lecture on listening to Tango music (for everyone or just DJs): 1.5 hrs.
    2. Two orchestra presentations (again, for everyone) = 4 hours.
    3. DJ class: 1.5 hrs
    4. Lecture by Michael Scham.
   6. Tango in Hell 17-19 mars 2023
   7. Vittoria & Edwin – Prøver å få til felles tur til Milano i april 2023?
   8. Karl Espegard & Mariana Mazu – konsert i Dokkhuset – 31. mai 2023
   9. DNI september 2023 – Terje sjekker opp
    1. Julian Hahn?
    2. Sara & Juampi?
    3. Dulce & Adrian?
   10. Close to Hell – november 2023?
    1. Hjard booker tidspunkt med hotellet
 5. Status kurs
  1. Nybegynnerkurs
   1. 4 par fullførte høstens første kurs, med god hjelp av førere fra klubben
   2. Neste kurs starter 18. oktober
  2. Semi-privatkurs – Terje
   1. Er et tilbud om privatundervisning, men sammen med flere (2-3 par). Terje vil beskrive tilbudet nærmere.
  3. Videregående kurs – sannsynligvis ikke før jul med Torill og Terje, men kan sjekke med Ragnhild, Guro, Stein Erlend, Ingrid…
 6. Status Tangohuset (Hjard)
  1. Info om huset
   1. Vi har vært litt bekymret for at huset skal rives da 3 bygninger rundt oss allerede er revet. Men dette skyldes at det måtte ordnes gang- og sykkelsti på baksiden av huset. Det er ingen planer (foreløpig) om å rive bygningen vår.
   2. Vi savner fortsatt informasjon om ny inngang. Hjard tar opp dette med huseier.
  2. Wifi – Vi har inngått avtale med NTE om å få eget wifi. Dette vil komme på plass om ikke så veldig lenge.
  3. Gjenstående arbeid
   1. Gardiner – Bjørg Karin
   2. Høyttaler – Terje/Hjard
   3. Lyskastere – disse settes bort når de ikke brukes. Brukes bare på eksternhelg.
   4. Merking av skuffer og skap på lager – Lyder
   5. Henge opp projector – Hjard/Claes
  4. Huskomite – BK
  5. Utleie – mulige aktører
   1. NTNUI har ikke svart på flere forespørsler
   2. Sjekke med Kulturenheten i kommunen – Hjard
   3. Qi Gong – Hjard
 7. Eventuelt (alle)
  1. Vi opplever at enkelte kommer på våre arrangementer hostende og snufsende. I god ånd etter pandemien så er rådet følgende: Hold deg hjemme om du føler deg syk. Ikke utsett andre for smitte.

Hjard


Styremøte Trondheim tangoklubb 7. juni 2022
Til stede Bjørg Karin, Claes, Terje, Lyder, Tove Kristin, Hjard
Forfall Hanne
Sted Tangohuset

 

Agenda

 1. Konstituering av styret
  1. Det nye styret ble konstituert og roller og ansvarlige ble utnevnt.
   1. Økonomi – Bjørg Karin
   2. Practica og milonga – Lyder & Claes
   3. Tangohuset – Hjard
   4. Sosiale media og web – Terje, Hjard
 2. Styrets strategi for 2022
  1. Satsningsområder for klubben ble fastsatt på grunnlag av tilbakemeldinger fra medlemsundersøkelsen og tidligere erfaringer.
   1. Trivsel, inkludering, miljø
   2. Rekruttering (gamle og nye dansere)
   3. Samarbeid med omliggende klubber
   4. Synliggjøring, markedsføring
   5. DJ’s
 3. Status økonomi
  1. Bank
   1. Vi har grei økonomi.
  2.  Tilskudd
   1. Vi har mottatt ca 4.000 i kursstøtte så langt fra Studieforbundet kultur og tradisjon.
   2. Vi skal søke om støtte til TiH fra Stjørdal kommune – Terje
  3. Fond
   1. Har gått ned en del siden nyttår pga generell nedgang i fonds- og aksjemarkedet, men vi har fortsatt ca 30.000 i urealisert gevinst.
  4. Tango in Hell
   1. TiH 2022 gikk med et overskudd på ca 24.000 mot ca et like stort underskudd i 2019. Stjørdal tangoklubb er medarrangør til Tango in Hell og kr 10.000 av overskuddet overføres og øremerkes til å opprettholde practica på Kimen kulturhus fra høsten.
  5. Status practica og milonga
   1. Tirsdagspractica, ca 10-15 stk til stede hver gang.
   2. Fredagsmilonga, 8-12 stk til stede hver gang. Fra høsten prøver vi å endre åpningstiden til 2000-2300.
   3. Det blir sommerpractica i Tangohuset hver tirsdag gjennom hele sommeren, gitt at det er verter hver gang. Vi benytt det vanlige skjemaet for vertskap.
   4. Vi håper det blir mulighet for en del utendørsmilongas i løpet av sommeren. Forslag til steder: Grilstad marina på Ranheim, Trondheim torg (konsertscenen) og Hurtigbåtterminalen. I tillegg vil Bjørg Karin invitere til milonga på terrassen sin 😊. Vi lager en liste for hvem som har gulvbelegget for utemilonga til enhver tid. Det er fritt frem for hvem som helst å arrangere utendørsmilonga.
 4. Status arrangementer
  1. Avholdte
   1. Tangohelg med Sara & Juampi (22-24 april)
    • Vellykket arrangement med litt få påmeldte gjorde at det ble et underskudd på ca 13.000. Svært hyggelig milonga med Kristina som DJ.
   2. Tango in Hell (18-20 mars 2022)
    • Svært vellykket arrangement med mange påmeldte (74). Vi fikk stort sett bare gode tilbakemeldinger fra gjestene. Hyggelig med mange dansere fra Sverige, og spesielt fra Stockholm. Også mange deltakere fra Bodø. Et fint overskudd som dekker tidligere tap.
   3. Rockheim (15. mai)
    • 10-15 stk var innom for å prøve tango. Lyder & Tove + Aage & Hjørdis var vertskap.
   4. Medlemsmøtet (19. mai)
    • Greit møte med gode avklaringer, god informasjon og gode diskusjoner. Dessverre litt få fremmøtte. Vi satser på å avholde et nytt medlemsmøte om ca 6 mnd.
  2.  Fremtidige
   1. Dulce & Adrian (10-12 juni)
   2. Vittoria & Edwin (2-4 sept)
   3. Murat og Silvina Tse (30. sept – 2 okt)
   4. Close to Hell (4-6 nov)
 5. Status kurs
  1. Nybegynnerkurs
   1. 2 kurs er avholdt så langt.
   2. Solfrid har en del mulige førere og vi satser på å lage et opplegg rundt dette – Terje
   3. Oppstart neste nybegynnerkurs tirsdag i uke 34.
  2.  Påbyggingskurs
   1. 1 kurs er avholdt og 1 kurs ble avlyst pga for få påmeldte.
   2. Oppstart neste påbyggingskurs torsdag i uke 34.
  3. Videregående kurs
   1. 1 kurs avholdt.
   2. Oppstart neste videregående kurs torsdag i uke 34.
 6. Status Tangohuset
    1. Nye eiere av bygget medfører ingen umiddelbare endringer for oss. Vi forholder oss fortsatt til samme forvaltningsselskap ifm daglig drift.
    2. Gjenstående arbeid
     • Legge opp gardiner – Bjørg Karin
     • Rydde på lagerrom – Alle
     • Henge opp høyttaler – Terje/Hjard
     • Henge opp prosjektor – Hjard + Claes
    3. Utleie – mulige aktører
     • NTNU – Hjard tar kontakt
 7. Eventuelt
  1. Styret vil foreslå en huskomite som skal håndtere alt rundt det praktiske arbeidet ifm Tangohuset – vertskap, trivselsregler, innkjøp, pynting etc.
  2. Det har kommet opp forslag om formiddagsarrangement, spesielt egnet for barnefamilier og andre som ikke kan delta på kveldstid. Vi skal se nærmere på dette.

Hjard


Styremøte Trondheim tangoklubb 9. mars 2022
Til stede Bjørg Karin, Claes, Terje, Lyder, Tove Kristin, Hjard
Forfall Hanne
Sted Teams

 

Agenda

 1. Styrets strategi for 2021/2022
  1. Lite aktivitet mot strategiene pga lav aktivitet i klubben.
 2. Status økonomi
  1. Bank
   1. Vi har god likviditet.
  2. Tilskudd
   1. Avslag fra Trondheim kommune ang speil
   2. Søke om midler ifm avlyste arrangementer – Hjard
  3. Fond
   1. Avkastningen er sterkt redusert etter negativt aksje-/fondsmarked etter nyttår, men vi har fortsatt et lite overskudd.
 3. Status practica og milonga
  1. Tirsdagspractica
   1. Vi satser på oppstart 22. mars.
  2. Fredagsmilonga
   1. Vi satser på oppstart 1. april.
  3. Milonga Hornemannsgården 25. mars.
 4. Status arrangementer
  1. Avholdte
   1. Tangohelg med Irem & Gøran (28-30 januar 2022) – avlyst.
  2. Fremtidige
   1. Tango in Hell – 18-20. mars – se eget punkt
   2. Sara & Juampi – 22-24. april
   3. Dulce og Adrian – 10-12. juni
   4. Vittoria & Edwin – 2-4. september
   5. Murat og Silvina Tse – 30. sept- 1. oktober
   6. Close to Hell – 4-6. nov
 5. Status kurs
  1. Nybegynnerkurs
   1. Snart fullført kurs med 10 deltakere.
   2. Nytt kurs starter 29. mars.
  2. Påbyggings- og videregående kurs
   1. Terje kommer tilbake med datoer for disse. Blir på torsdager.
 6. Status Tangohuset
  1. Møbler
   1. Barbord – kommer snart – Bjørg Karin
   2. Noen flere stoler fra Ikea – Hjard
   3. Klaffebord – Bjørg Karin sjekker
   4. Lamper – Det kommer flere – Bjørg Karin
   5. Gardiner/oppheng – Terje purrer på gardinoppheng.
  2. Fikse rundt speilet – Terje/Hjard tar det ved anledning.
  3. Dørmatte med logo anskaffes til inngangspartiet – Hjard
  4. Projektor og lerret – vanskelig å få tak i (mye utsolgt) – kom gjerne med tips på projektor med HD og wifi.
  5. Internett – benytter oss av nettet i huset inntil videre
  6. Behandle gulv – Bjørg Karin sjekker vaskemiddel som kan gjøre gulvet litt glattere.
  7. Vi har spurt huseier om lov til å sette opp et utvendig skilt og fått følgende svar: Vi driver og jobber med skiltplan på denne eiendommen. Det vi foreløpig har kommet fram til er at det kan skiltes ved inngangsdører til leietakere. Så det vil si at vi ikke kan godkjenne deres forespurte forslag til fasadeskilt.
  8. Utleie – potensielle aktører
   1. NTNUI
   2. Tabata – Lars Leth-Olsen
  9. Male det elektriske skapet ved speilet
   1. Styret fikk inn to forslag til dekorasjon av skapet, men valgte å male det i tavlefarge slik at det kan benyttes som oppslagstavle.
 7. Forberede årsmøtet
  1. Dato – 28 april
  2. Innkalling – Hjard
  3. Revisorrapport – Bjørg Karin sjekker med Bjørn Christian
  4. Årsmelding – Alle
  5. Valg av nytt styre – ok
 8. Forberede Tango in Hell
  1. Rigging torsdag og fredag – Lyder, Claes, Tove, Terje og Hjard
  2. Vertskap
   1. Fredag – Claes og Randi
   2. Lørdag dag – Hanne + 1 frivillig utenfor styret
   3. Lørdag kveld – Terje/Hjard
   4. Søndag – Lyder og Tove
  3. Resepsjon fredag – Claes og Randi
  4. Gaver til DJs – Hjard
  5. Program – Terje
  6. Snacks – Hjard
  7. Pynting – Tove – sjekker med Berit om hvordan det var gjort tidligere.
  8. Transport fredag og søndag – Hjard sjekker med hotellet.
  9. Fotografering – Hanne
  10. Lysbildeshow fra forrige arrangement – Hjard
  11. Konsert med Julie og Andreas kl 1630-1830.
  12. Utstilling av bilder fra argentinsk kunstner.
  13. Utstilling av bøker og foto fra argentinsk kunstner.
  14. Salg av sko og kjoler fra Cordelo.
 9. Eventuelt
  1. Ingen saker

Hjard


Styremøte Trondheim tangoklubb 6. januar 2022
Til stede Bjørg Karin, Claes, Terje, Lyder, Hjard
Forfall Tove Kristin, Hanne
Sted Tangohuset, Lade

 

Agenda

 1. Styrets strategi for 2021
  1.  Satsningsområder
   1. Intet nytt her pga lav aktivitet.
  2. Status økonomi
   1. Klubben har god økonomi og ligger an til et positivt resultat på 116.244 før revisjon (1/3 av 2020).
   2. Vi har fått kursstøtte fra «Studieforbundet kultur og tradisjon» for alle kurs i 2021.
  3. Status practica og milonga
   1. Tirsdagspractica
    1. Avventer til de nye lokalene er i orden før vi starter opp med practica. I tillegg må vi forholde oss til smittevernreglene.
   2. Fredagsmilonga
    1. Hornemannsgården 21. januar, 25. februar og 25. mars – usikker på om dette blir arrangert pga Corona.
 2. Status arrangementer
  1. Avholdte
   1. Teknikkurs med Irem (22-24 oktober)
    1. Svært vellykket kurs og milonga. God påmelding og fornøyde deltakere. Ble avholdt i Handverkeren.
   2. Førerkurs for vante følgere med Malin (13-14 november) – Avlyst
   3. Kurs med Guro og Ragnhild (tirsdager før practica, 4 kvelder) – Gjenstår 1 kveld
   4. Julebord (10 eller 17 desember) – Avlyst
  2. Fremtidige
   1. Tangohelg med Irem & Gøran (28-30 januar 2022)
    1. Terje oppretter arrangement så vi prøver å få avholdt kurset som planlagt.
    2. Vi må ordne en avtale som dekker ev. avlysning pga Corona – Hjard
   2. Tango in Hell (18-20 mars 2022)
    1. Over 50 påmeldte/registrerte/på venteliste så langt.
   3. Close to Hell (oktober/november 2022).
    1. Vi sjekket ut hotellkapasitet på Stjørdal for dette, men var ikke noe tilgjengelig i oktober/november. Sjekker ut sent i januar i stedet – Hjard
    2. Bjørg Karin sjekker muligheter i Trondheim.
 3. Status kurs (Terje)
  1. Nybegynnerkurs
   1. Utsatt pga Corona.
  2. Påbyggingskurs
   1. Utsatt pga Corona
  3. Videregående kurs
   1. Utsatt pga Corona.
 4. Status nytt lokale
  1. Navneforslag
   1. Vi opprettholder «Tangohuset».
  2. Det står et stort strømskap i lokalet som må fjernes. I tillegg må kabelgatene fjernes før vi kan få satt opp speilveggen. Tas opp med huseier – Hjard
  3. Speil
   1. Vi ber om tilbud på speilvegg fra glassmester – Hjard
   2. Alternativet er å kjøpe fra Ikea og montere selv – Hjard
  4. Møbler (vi kjøper det vi kan brukt på finn.no)
   1. Vi anskaffer 2-3 sofaer og noen gode stoler. I tillegg må vi ha en del stablestoler/klappstoler – Bjørg Karin
   2. Det anskaffes noen enkle, praktiske bord, f eks denne typenBjørg Karin
   3. Vi bør også anskaffe en del sammenleggbare bord om vi ønsker å f eks leie ut til selskaper og lignende (ikke 1. pri) – Bjørg Karin
   4. Ved inngangspartiet ønsker vi oss 2-3 barbord av f eks denne typen, og noen (6? stk?) tilhørende barstoler av f eks denne typenBjørg Karin
  5. Anlegg
   1. Vi kjøper inn to nye høyttalere, litt mindre enn de vi har fra før, for veggmontering. Vi prøver å selge det andre anlegget vårt – Hjard
   2. Vi trenger et strømuttak i hjørnet ved nødutgangen – Hjard
  6. DJ-området
   1. Vi anskaffer (eller lager) en DJ-pult, gjerne skråstilt – Terje
   2. Vi anskaffer en god DJ-stol – Terje
   3. Vi anskaffer/lager en liten halvvegg bak DJ-pulten – Terje
  7. Projektor og lerret
   1. Vi anskaffer projektor og lerret som henges over speilveggen – Hjard
  8. Rens av gulv
   1. Vi har bedt om tilbud på dette fra 3-4 rengjøringsselskaper. Ber også om råd i forhold til etterbehandling (ev. boning) som kan være gunstig i forhold til dans – Hjard
  9. Maling
   1. Vi ønsker å male 2 vegger i litt mørkere farger – Bjørg Karin m.fl.
   2. Meldes til huseier – Hjard
  10. Kjøkken
   1. Vi anskaffer 3-4 underskap + benkeplate – Bjørg Karin
   2. Vi snekrer opp en halvvegg mot danseområdet og en liten «kjøkkenøy» – Terje/Claes/Lyder/Hjard
   3. Vi anskaffer en mikrobølgeovn og hybelkomfyr/kokeplater – Terje
   4. Vi anskaffer en liten oppvaskmaskin – Bjørg Karin
  11. Gardiner
   1. Bjørg Karin kjøper stoff + oppheng og syr gardiner til vinduene. Hun skaffer i tillegg gardiner til å trekke foran speilene (ifm f eks milonga).
  12. Belysning
   1. Eksisterende lys kan ikke dimmes så vi må anskaffe noen lampetter/stålamper for å skape litt stemning under arrangementer. Ev. lyskastere med farger? – Bjørg Karin
  13. Ombygging
   1. Vi ønsker å sette inn ei skyvedør inn til ekstrarommet ved inngangen. Vi vil bruke dette rommet som en lounge hvor man kan sitte og prate eller trekke seg litt unna fra danseområdet om ønskelig. Sjekk med huseier – Hjard
  14. Adgangssystem
   1. Pr i dag må vi benytte adgangsbrikker + kode. Vi ønsker å kun benytte kode og det kan kanskje være mulig å få til siden huseier likevel lager ny inngang for oss – Hjard
   2. Vi purrer på nytt inngangsparti i 2. etg, blant annet pga sikkerhet ifm at vi lagrer verdifullt utstyr der – Hjard
   3. Trenger nøkkel til ekstrarommet – Hjard
  15. Trådløst nett
   1. Vi må anskaffe trådløst router og tegne abonnement – Hjard
  16. Utstyr
   1. Vi må flytte utstyret fra Kongens gate til Lade. Blant annet musikkanlegget og innholdet i skapene der – Claes/Lyder
  17. Vi foretar en rundvask av lokalet
   1. Hjard hører med Charlotte
  18. Tidsplan
   1. Vi ønsker å være ferdig med det meste i løpet av januar, men lokalene skal kunne benyttes underveis, f eks av våre leietakere.
   2. Meld gjerne fra om noen har lyst og anledning til å delta. Mye av ansvaret for oppgavene over er lagt til styret, men fint om andre medlemmer også kan bidra.
  19. Utleie – potensielle aktører
   1. Bårds dans – er interessert i mandager. Klar til å skrive kontrakt – Hjard
   2. Orientalsk dans – Nina Wilhelmsen
   3. NTNUI Dans
   4. Burlesque/Drag – Martine Wold Gundersen
 5. Eventuelt
  1. Skal vi melde oss ut av TAF?
   1. Styret besluttet å melde Trondheim tangoklubb ut av TAF som undergruppe. Hjard informerer TAF om dette.

Hjard


Styremøte Trondheim tangoklubb 

Styremøte Trondheim tangoklubb 18. oktober 2021
Til stede Bjørg Karin, Claes, Terje, Tove-Kristin, Hjard
Forfall Lyder
Sted Privat

 

Agenda

 1. Styrets strategi for 2021
  1.  Satsningsområder
  2. Styret vil ha fokus på følgende satsningsområder for 2021/22:
   1. Rekruttering av nye medlemmer og beholde gamle/eksisterende medlemmer. Ansvarlige: Claes, Terje, Hjard.
   2. Trivsel og miljø – Lyder & Tove + noen utenfor styret.
   3. Fortsatt satsning på samarbeid mellom nærliggende klubber – Bjørg Karin, Hjard
   4. Samarbeid med andre dansestiler i Trondheim – Terje, Hjard
   5. I tillegg ha fokus på å opprette og opprettholde et høyt aktivitetsnivå med mange arrangementer gjennom perioden – Alle
 2. Status økonomi
  1. Klubben har god økonomi og ligger an til et positivt resultat på 94.540 pr nå.
  2. Vi har fått innvilget ytterligere Covid stimuleringsmidler på kr 23.500 ifm avlyste arrangementer (Sara & Juampi og Close to Hell).
  3. Vi har søkt om kursstøtte fra «Studieforbundet kultur og tradisjon» for alle kurs t.o.m. Irem & Gøran i januar 2022.
  4. Dekning av utgifter for styremedlemmer og andre.
   1. Alle som utfører et verv eller har en rolle i klubben (styremedlem, DJ, vert, kursleder etc) som medfører utgifter (f.eks. parkering og bompenger) får dekket dette ved å sende kvittering til finans@trondheimtango.no.
 3. Status practica og milonga
  1. Tirsdagspractica
   1. Ca 10 personer har møtt pr gang.
  2. Fredagsmilonga – fra uke 44? Mulig vi kan få en avtale med Hornemannsgården. Se pkt 7 Eventuelt.
  3. Practica på Ranheim samfunnshus på søndager er et populært tiltak i regi av Westcoast swing/Argentinsk tango. Det ble avholdt introkurs 17. oktober med Solfrid/Aage som instruktører. Over 30 personer deltok. Informasjon om kurstilbud hos Trondheim tangoklubb ble gitt av Terje.
 4. Status arrangementer
  1. Avholdte
   1. Tangohelg med Sara & Juampi – 11-12 september – avlyst
  2. Fremtidige
   1. Irem – teknikkurs – 22-24 oktober
    1. Vertskap: Bjørg Karin, Claes
    2. Servering: Vertskap handler inn.
    3. Har leid Handverker’n til milonga lørdag. Vi kjører lørdagens kurs der også.
   2. Kurs med Ragnhild og Guro tirsdager i november.
   3. Malin – førerkurs for følgere – 13-14 november.
   4. Irem & Gøran – 14-16 januar
   5. Tango in Hell – 18-20 mars 2022
    1. Hotell er booket
    2. Mottatt støtte på 25.000 fra SMN Samfunnsutbytte (utbetales etter gjennomført arrangement)
    3. Åpner for registrering i løpet av oktober.
   6. Sara & Juampi – 22-24 april 2022.
   7. Close to Hell – oktober/november 2022
    1. Terje sjekker Kimen + hotell Stjørdal
    2. Hjard sjekker Clarion, Scandic Nidelven etc.
    3. Bjørg Karin sjekker Scandic Bakklandet.
   8. Status kurs
    1. Nybegynnerkurs 1/2021
     1. 16 personer har gjennomført.
    2. Nybegynnerkurs 2/2021
     1. Oppstart 21. oktober
     2. 5 stk påmeldt + 4 fra tidligere kurs
    3. Påbyggingskurs
     1. Oppstart 21. oktober
     2. 7 stk påmeldt
    4. Videregående kurs 1
     1. 10 personer har gjennomført.
    5. Introkurs – vurderes etter hvert om det er behov for dette.
 5. Status Monsensalen/Trondhjems Arbeiderforening (TAF)
  1. Vi er registrert underavdeling til TAF pr. 6.oktober 2021. Dette medfører gratis husleie og rettighet til å leie Storsalen inntil 8 ganger pr år. Må bestilles før 1. september året før. Det er også gratis leie av lokalet for medlemmer for privattimer. Ta kontakt med Hjard for booking.
  2. Hjard er valgt som nestleder i TAF. Bjørg Karin er valgt til personlig varamedlem for Hjard.
  3. Vi har betalt medlemsavgift for 15 stk i år. Har meldt inn 28 stk (alle som hadde betalt inn medlemsavgift pr 6.10).
 6. Eventuelt
  1. Visning på Lade onsdag 20. oktober. Mulig nytt lokale.
  2. Leie av festsal Hornemannsgården
   1. «Hornemansgården ble gitt til Trondheim bys eldre som en Honnørgave i forbindelse med tusenårsjubileet i 1997».
   2. Leiepris kr 2.000 pr gang.
   3. De er interessert i et samarbeid f.eks. ang faste milongas og konserter.
   4. Møte om dette etter 8. november.
  3. Medlemsavgift
   1. 33 har betalt i år.
   2. Medlemskap gir gratis practica/milonga ut året.
   3. Årspass vil koste kr 400 fra neste år.

Hjard


Styremøte Trondheim tangoklubb 21. juni 2021
Til stede Bjørg Karin, Claes, Lyder, Terje, Tove-Kristin, Hjard
Sted Privat

 

Agenda

 1. Konstituering av styret
  1. Roller og ansvar
  2. Kursansvarlig – Terje
  3. Milonga- og practicaansvarlig – Claes, Lyder
  4. PR/markedsføringsansvarlig – Terje, Hjard
  5. Webansvarlig – Hjard, Terje
  6. Økonomiansvarlig – Bjørg Karin
 2.  Møtekalender
  1. Ca 1 gang pr måned. Møtested privat. Hjard kaller inn.
 3. Styrets strategi for 2021
  1. Styret vil ha fokus på følgende satsningsområder for 2021/22:
   1. Rekruttering av nye medlemmer og beholde gamle/eksisterende medlemmer.
   2. Trivsel og miljø.
   3. Fortsatt satsning på samarbeid mellom nærliggende klubber.
   4. Samarbeid med andre dansestiler i Trondheim.
   5. I tillegg ha fokus på å opprette og opprettholde et høyt aktivitetsnivå med mange arrangementer gjennom perioden.
 4. Status økonomi
  1. Klubben har god økonomi og god avkastning på fondene.
  2. Vi har fått innvilget stimuleringsmidler på kr 31.727 (fratrekk på 8.418 for tidligere mva-refusjon).
 5. Status practica og milonga
  1. Tirsdagspractica – oppstart aug/sept
  2. Fredags- og søndagsmilonga – oppstart aug/sept
  3. Sommerpractica – mulige steder å danse utendørs. Styret sjekker opp mulige steder og annonserer med sannsynligvis kort varslingstid, litt avhengig av vær og vind.
   1. 22. juli-parken – Hjard sjekker
   2. Trappa ved hurtigbåtterminalen – Bjørg Karin sjekker
   3. Scenen Trondheim torg – Hjard sjekker
   4. Solsiden – Lyder/Tove sjekker
   5. Grillstad marina
   6. Ladekaia
   7. Hansbakkfjæra
  4. Vi åpner foreløpig ikke for private øvinger i Monsensalen da dette vil utløse husleie.
 6. Status arrangementer
  1. Avholdte
   1. Årsmøtet
    1. 12 stk til stede på nettmøtet.
   2. Onlinekurs med Murat
    1. 15 stk deltok
    2. Underskudd på kr 405
   3. Onlinekurs med Sara & Juampi
    1. 5 stk deltok
    2. Underskudd på ca kr 3.617
    3. Totalt underskudd deles likt med Bodø tangoklubb.
  2. Fremtidige
   1. Tangohelg med Sara & Juampi – 11-12 september (bekreftet)
    1. Kommer lørdag og drar søndag.
    2. 2 + 3 timer + milonga + show – Terje ordner kontrakt.
   2. Irem – teknikkurs/gyrotonic – 22-24 oktober (bekreftet)
   3. Malin – førerkurs for følgere – 12-14 november (bekreftet)
   4. Irem & Gøran – 14-16 januar (bekreftet)
   5. Dulce og Adrian – Hjard sjekker
   6. Tango in Hell – 18-20 mars 2022 – Hjard booker Scandic Hell
   7. Close to Hell – oktober 2022 – dato må bookes før 1. september – Hjard
 7. Status kurs
  1. Terje og Torill kjører alle internkursene fremover.
  2. Nybegynnerkurs
   1. Aug/sep
  3. Påbyggingskurs
   1. Okt/nov
  4. Videregående kurs
   1. Aug/sep
 8. Status Monsensalen/TAF
  1. TAF ønsker å anskaffe noe nytt, et aktivitetshus med plass til dans, musikk, bridge og andre aktiviteter – et større prosjekt som krever en del prosjektering. Mulighet for samarbeid med tangoklubben her etter hvert.
  2. Hjard er fungerende nestleder i TAF og blir kanskje valgt som fast nestleder på årsmøtet til høsten.
 9. Eventuelt
  1. Vi har betalt kontingent for Frilynt i 2021.
  2. Kunstindustrimuseet flytter, og det blir kanskje noen ledige lokaler her – Hjard sjekker opp.
  3. Det foregår practica på Ranheim samfunnshus i regi av Trondheim swingklubb hver søndag med deltakelse av noen fra klubben. Muligheter for å få trent litt innendørs her.

Hjard


Styremøte Trondheim tangoklubb 1. mars 2021
Til stede Bjørg Karin, Claes, Kåre, Terje, Laila, Hjard
Sted Privat

 

Agenda

 1. Forberedelse til årsmøtet 23. mars.
  1. Styrets årsberetning ble gjennomgått og godkjent.
  2. Regnskap 2020. Det kommer noen endringer ifm regnskapet etter revisjon. Bjørg Karin følger opp med Bjørn Christian.
  3. Budsjett 2021 ble gjennomgått og justert i forhold til forventet lavere aktivitet i 2021. Bjørg Karin følger opp Bjørn Christian på denne.
  4. Innstilling fra valgkomiteen. Valgkomiteen har klar innstilling til nytt styre.
  5. Innmeldte saker. Styret behandlet saker innmeldt av styret som vil bli fremmet på årsmøtet. Hjard oppdaterer saksbeskrivelsen slik at det blir enklere å forstå konsekvensen av den ene saken.
  6. Sakspapirene blir sendt så snart vi har revisorberetning og godkjent regnskap.
  7. Årsmøtet avholdes på Teams. Link vil bli sendt til alle medlemmer i 2020 og 2021.
 2. Styrets strategi for 2020
  1. Rekruttering av nye medlemmer og beholde gamle/eksisterende medlemmer.
   1. Vi har 24 registrerte medlemmer så langt i år + 5 æresmedlemmer. Styret oppfordrer alle til å betale medlemskontingenten til tross for lav aktivitet pga Korona.
  2. Trivsel og miljø. Ingen aktivitet.
  3. Fortsatt satsning på samarbeid mellom nærliggende klubber. Ingen aktivitet.
 3. Status økonomi
  1. Likviditet
   1. Vi har veldig god likviditet.
  2. Fond
   1. Fondene fortsetter å gi god avkastning. Det neste styret må vurdere om vi skal øke andelene våre i fondene.
  3. Status milonga
   1. Ingen aktivitet.
  4. Status practica
   1. Ingen aktivitet.
  5. Status arrangementer
   1. Avholdte/avlyste
    1. Konsertmilonga i november ble avlyst
    2. Julebordet ble avlyst
   2. Vi avventer planlegging av nye arrangementer inntil videre.
    1. Tango in Hell 19-21 mars 2021. Avlyst.
    2. Tangohelg med «DNI» 4-6 juni 2021? Terje sjekker med Dulce/Adrian og Raul/Caroline.
    3. Tangohelg med Sara & Juampi 10-12 september 2021? Terje sjekker tilgjengelighet.
    4. Tangohelg med Malin? Utgår foreløpig.
    5. Close to Hell 22-24 oktober 2021? Utgår foreløpig
    6. Tangohelg med Murat 26-28 november 2021? Utgår foreløpig
    7. Onlinekurs med Sara & Juampi, 2×1 time (f.eks. en lørdag og søndag). Gratis for medlemmer. Terje sjekker tidspunkt og pris.
  6. Status kurs
    1. Nybegynnerkurs
     1. 2 kvelder gjenstår etter høstens kurs. Vi gir en ekstra dag i bonus til deltakerne.
    2. Videregående kurs
     1. 2 kvelder gjenstår etter høstens kurs. Vi gir en ekstra dag i bonus til deltakerne
  7. Status leie lokaler
     1. Leie hos Arbeiderforeningen. Jobb med støyisolering av salen starter ikke før i august.
  8. Eventuelt
   1. Info om Norges Tangoforbund
    1. Årsmøtet i Abrazo Bergen valgte å ikke melde seg inn som medlem selv om styret var positiv til dette.
    2. 3 medlemsorganisasjoner er godkjent så langt. 1 søknad er foreløpig avslått (de må gjøre endringer i vedtektene sine først). Mange organisasjoner vil ta opp dette som årsmøtesak så vi avventer avholdelse av disse.
    3. NTF åpner for at profesjonelle tangoorganisasjoner kan melde seg inn. Mange interesserte så langt.
    4. NTF har fått etablert samarbeidsavtale med Studieforbundet kultur og tradisjon ifm Kursstøtte.

Hjard


Styremøte Trondheim tangoklubb 26. oktober 2020
Til stede Bjørg Karin, Claes, Kåre, Terje, Hjard
Sted Privat

 

Agenda

 1. Styrets strategi for 2020 (her har det fortsatt skjedd lite i år)
  1. Rekruttering av nye medlemmer og beholde gamle/eksisterende medlemmer – Kåre/Terje/Hjard
  2. Trivsel og miljø – Bjørg Karin + en person til.
  3. Fortsatt satsning på samarbeid mellom nærliggende klubber – Terje/Hjard
   1. Etablert Norges Tangoforbund.
 2. Status økonomi
  1. Likviditet
   1. Vi har grei likviditet fortsatt.
   2. Ligger an til et årsresultat på -63.000 pr nå (budsjettert med -34.000). Ikke dårlig med tanke på Covid-situasjonen.
  2. Fond
   1. Fondene har gitt en total avkastning på henholdsvis 43,14% og 30,9% siden opprettelsen.
 3. Status milonga
  1. Vi er nødt til å fortsette med milonga på søndager pga støyproblemer fra Byscenen og begrensning på 200 personer i bygget. Her har Byscenen allerede solgt ut billetter så vi besluttet å vente til over nyåret før vi tar opp dette til vurdering igjen.
  2. Neste søndagsmilonga blir 1. november.
 4. Status practica
  1. Oppmøte på practica har vært litt lavt, henholdsvis 8 og 10 personer så langt.
  2. Vi utsetter practica til 1930 når vi starter med nybegynnerkurs på tirsdager. Vi vil også redusere antall deltakere på forhåndspåmeldingen slik at nybegynnere kan gå rett over til practica etter endt kurskveld.
 5. Status arrangementer
  1. Avholdte
   1. Åpningsmilonga med konsert.
    1. 14 deltakere, var plass til 20.
    2. Svært hyggelig milonga og konsert med Martin Casal, Rannveig og Åsbjørg Ryeng.
    3. Lokalet passer fint til milonga, god atmosfære og virker ikke tomt selv om det er relativt få mennesker til stede.
  2. Fremtidige
   1. Konsertmilonga i slutten av november. Hjard sjekker med artister.
   2. Julebord på Alma’s restaurant 18 desember med påfølgende dans i Monsensalen. Hjard sjekker tilgjegelighet.
   3. Tango in Hell 19-21 mars 2021? Usikkert med tanke på Covid.
   4. Årsmøte i NTF 19-21 mars 2021? Usikkert med tanke på Covid.
   5. Tangohelg med «DNI» 4-6 juni 2021? Terje sjekker med Dulce og Raul
   6. Tangohelg med Sara & Juampi 10-12 september 2021? Terje sjekker
   7. Close to Hell 22-24 oktober 2021?
   8. Tangohelg med Murat 26-28 november 2021?
 6. Status kurs
  1. Nybegynnerkurs 1
   1. Kursledere Terje & Torill
   2. 18 deltakere, 3 kvelder gjenstår
  2. Nybegynnerkurs 2 – 3. november
   1. Kursledere Lize og Hjard
   2. Foreløpig 2 deltakere
  3. Videregående kurs 1
   1. Kursledere Terje & Torill
   2. 10 deltakere, avsluttet
  4. Videregående kurs 2 – 29. oktober
   1. Kursledere Terje & Torill
   2. Foreløpig 2 påmeldte
  5. «Videregående helgekurs» – 14-15 november
   1. 2 + 2 + milonga søndag. Terje lager arrangement.
  6. Påbyggingskurs 19. november og 3 uker?
   1. Terje sjekker med nybegynnerkurset om interessen for dette.
 7. Status leie lokaler
  1. Status drift
   1. Avvikling av leieforholdet i Tangohuset
    1. Bortkjøring av møbler/søppel tirsdag
    2. Befaring fra vaktmester Ole tirsdag
   2. Leie hos TAF
    1. Skilt på veggen og ved ringeklokka – Karin
    2. Reklameplakat ved Byscenen – Terje
    3. Adgangskort
     1. Styret har fått utdelt personlige adgangskort til bygget. Litt tungvint med inn- og utslipp av dansere.
     2. Legge ut kort hos i hotellresepsjonen over gata? Sjekkes med TAF. Hjard
    4. Støyisolering
     1. Hjard har fått i oppdrag å innhente anbud på støyisolering av inngangsdør. Uten at dette foretas, vil vi sannsynligvis ikke kunne holde arrangementer her fredager og lørdager.
    5. Vaskeavtale
     1. Charlotte fortsetter å vaske i Monsensalen. TAF vil dekke dette med ca 1.500/mnd.
 8. Eventuelt
  1. Informasjon om Norges Tangoforbund – Hjard/Terje
   1. Etablert 22.10.2020
   2. Positiv respons fra alle klubbledere så langt.
   3. Årsmøte under TiH?
   4. Melde oss ut av Frilynt når NTF har etablert alle avtaler.
  2. En nyansatt professor på NTNU har studert tangotekster. Kan være aktuelt å invitere til et tangoforedrag på en milonga. Hjard sjekker ut.
  3. Anskaffe antibac – Karin

Hjard


Styremøte Trondheim tangoklubb 24. august 2020
Til stede Bjørg Karin, Claes, Kåre, Terje, Hjard
Sted Privat

Agenda

 1. Styrets strategi for 2020 (her har det dessverre skjedd lite i år)
  1. Rekruttering av nye medlemmer og beholde gamle/eksisterende medlemmer – Kåre/Terje/Hjard
  2. Trivsel og miljø – Bjørg Karin + en person til.
  3. Fortsatt satsing på samarbeid mellom nærliggende klubber – Terje/Hjard
 2. Status økonomi
  1. Vi har et foreløpig negativt driftsresultat på 70.000 så langt i år. I all hovedsak er dette et resultat av minimale inntekter og høye driftskostnader.
  2. Vi har fått støtte fra Staten for tapte inntekter ifm kurs og delvis dekning av husleie (70% dekning totalt).
  3. Vi avvikler ett av fondene som har gått dårligst (men fortsatt i pluss) og fokuserer på de 2 gjenværende.
  4. Styret besluttet å gi alle medlemmer som har betalt årspass/semesterpass for 2020 mulighet til å kjøpe årspass for halv pris i 2021 siden aktiviteten er sterkt redusert pga Covid-19.
 3. Status practica og milonga
  1. Vi starter foreløpig ikke opp med milonga, men ny leieavtale åpner for at vi gjeninnfører fredagsmilonga etter hvert.
  2. Vi starter opp med practica fra oktober. Her vil det bli anledning for maks 10 par å melde seg på, og intet partnerbytte. Vi oppretter skjema i Google docs for dette formålet. Her vil medlemmer ha prioritet foran ikke-medlemmer. Vi kommer tilbake til eksakt dato.
 4. Status arrangementer (Hjard)
  1. Avholdte/avlyste
   1. Tango in Hell – vi fikk refundert tapet fra Staten slik at vi gikk ca i 0 for dette arrangementet. Alle påmeldte fikk full refusjon.
   2. Tangoweekend med Irem – vi fikk refundert honoraret for Irem fra Staten slik at hun fikk betalt for arrangementet.
   3. Tangoweekend med Malin – her fikk vi dessverre ikke noe støtte fra Staten.
   4. Tangoweekend med Sara & Juampi 11-13 september – avlyst. Foreløpig ingen støtte for dette arrangementet.
   5. Close to Hell – avlyst. Foreløpig ingen støtte til dette arrangementet.
  2. Fremtidige
   1. Tangoweekend med Murat 16-18 oktober – avlyses.
   2. Tango in Hell 19-21 mars 2021 – vi avventer Covid-19 situasjonen før vi åpner for påmelding. Vi har reservert Scandic Hell hotell.
   3. Close to Hell oktober 2021? – vi fortsetter planleggingen av arrangementet, men åpner ikke for påmelding ennå.
   4. Konsert med Åsbjørg og Martin – vi ønsker å markere oppstarten av milonga med en konsert med Åsbjørg og Martin. Vi kommer tilbake til mer detaljer rundt dette, men også her vil det bli begrensning på 10 par (og intet partnerbytte).
 5. Status kurs
  1. Nybegynnerkurs
   1. Vi annonserer 6 ukers fastpartnerkurs med oppstart 8 oktober (torsdager). Terje lager kursmateriale. Instruktører Terje og Torill.
  2. Påbyggings-/videregående kurs
   1. Vi annonserer 6 ukers fastpartnerkurs med oppstart 8 oktober (torsdager). Terje lager kursmateriale. Instruktører Terje og Torill.
 6. Status lokaler
  1. Status utleie
   1. Vi hadde halv inntekt i mars, ingen inntekt i april og reduserte inntekter i mai og juni.
   2. Normal utleie fra august fram til 1. november når vi flytter ut.
  2. Status drift
   1. Styret har besluttet å avvikle leieforholdet i Båtsmannsgata 4 med virkning fra 1. november.
    1. Bjørg Karin tar seg av salg av eiendeler vi ikke trenger.
    2. Vi kaller ev. inn til en liten flyttedugnad.
   2. Leie av lokaler hos Trondheim Arbeiderforening (TAF) i Prinsenkrysset.
    1. Styret besluttet å leie Monsensalen i 3. etg hos TAF. Vi får tilgang til lokalene tirsdag, torsdag og fredag fra kl 18-23 (eller midnatt på fredager). Oppstart av leieforholdet 1. oktober. Vi vil også kunne få tilgang til å arrangere tangohelger i Storsalen/Byscenen.
    2. Monsensalen er ca 100 m2 og har et veldig godt gulv til vårt bruk. Den har også fullt utstyrt kjøkken, AV-utstyr og litt lagringsrom for oss.
    3. Medlemmer får anledning til å leie Monsensalen for kr 125 pr time hvis det ellers er ledig. Vi vil opprette kalender for bestilling av dette. Betaling vil skje via Vipps.
    4. Vi får en liten utfordring med adgangskort da det ikke er nøkkelsafe eller lignende. Vi får komme tilbake til praktiske løsninger.
    5. Kontrakten signeres sannsynligvis om en liten ukes tid.
 7.  Eventuelt
  1. Ingen saker.

Referent
Hjard Jensen


Styremøte Trondheim tangoklubb 5. mars 2020
Til stede Bjørg Karin, Claes, Kåre, Terje, Hjard
Sted Privat

Agenda

 1. Tango in Hell
  1. Bakgrunnen for møtet var å ta stilling til en eventuell avlysning av Tango in Hell på bakgrunn av spredningen av koronaviruset.
   1. Styrets samlede vurdering var at arrangementet vil gå som planlagt, men at vi følger nøye med hvordan situasjonen utvikler seg. Vi forholder oss til offisielle kilder som Folkehelseinstituttet, UD og WHO sine anbefalinger og forsiktighetsregler. Generelt gjelder dette å oppfordre dansere til å holde seg hjemme om de bor i, eller har vært innom smitteutsatte områder, om de føler seg dårlig eller har symptomer som tyder på smitte, i tillegg til skjerpet personlig hygiene. Vi vil informere alle deltakerne om hygieneregler og ta dette med i programmet som utleveres på arrangementet.
   2. Styret besluttet å kansellere kontrakten med vår italienske DJ og avvise to italienske dansere som var påmeldt som et risikoreduserende tiltak. Disse får full refusjon av sine utgifter. Vi vurderer nøye fremover om andre dansere skal bli avvist, basert på geografisk tilknytning og anbefalinger fra helsemyndighetene.
   3. Styret vurderte også de økonomiske forholdene rundt en eventuell kansellering av arrangementet. Vår kontrakt med Scandic Hell hotell gir ingen refusjon og vi er nødt til å betale for de rommene og de tjenestene vi har forpliktet oss til. Det kan evt bli snakk om å påberope seg force majeure, men det får vi eventuelt komme tilbake til om situasjonen endrer seg og vi beslutter å avlyse. Da vil det evt. komme som et myndighetspålegg med påfølgende konsekvenser. Det vil ha lite konsekvenser for klubben, da den enkelte påmeldte vil måtte bære tapet, ref vår «disclaimer» som finnes på vår bestillingsside.
   4. Vi har fått støtte på kr 5.000 fra Stjørdal kommune for Tango in Hell.
 2. Close to Hell
  1. Det har vært enormt positiv respons på dette arrangementet fra utpekte faddere og dansere rundt omkring i Norge og Sverige. Vi har stor tro på at dette kan bli nok et «fyrtårn» for Trøndelag og Trondheim som en tangodestinasjon.
  2. Vi mangler fortsatt litt informasjon før vi kan åpne for registrering, men regner med at dette kommer på plass relativt raskt.

Referent
Hjard Jensen


Styremøte Trondheim tangoklubb 24. februar 2020
Til stede Bjørg Karin, Claes, Kåre, Terje, Hjard
Sted Tangohuset

Agenda

 1. Konstituering av styret
  1. Gjennomgang og oppdatering av styreinstruks
  2. Roller og ansvar
   1. Kursansvarlig – Terje
   2. Økonomiansvarlig – Bjørg Karin
   3. Milonga- og practicaansvarlig – Kåre/Claes
    1. Link til milonga- og DJ-liste
   4. Web/PR/markedsføringsansvarlig – Terje/Hjard
   5. Ansvarlig Tangohuset – Hjard
  3. Møtekalender
   1. Tirsdager før practica 17-19, ca 1 gang pr mnd.
  4. Styrets strategi for 2020
   1. Rekruttering av nye medlemmer og beholde gamle/eksisterende medlemmer – Kåre/Terje/Hjard
   2. Trivsel og miljø – Bjørg Karin + Laila?/Lena? – Bjørg Karin sjekker
   3. Fortsatt satsning på samarbeid mellom nærliggende klubber – Terje/Hjard
 2. Status økonomi
  1. Generelt
   1. God økonomi i klubben.
  2. Tangoweekend med Vittoria & Edwin
   1. Var kun 20 påmeldte på kurs, noe som ga 4787 i minus.
 3. Status practica- og milonga
  1. Fredags- og søndagsmilonga
   1. Fortsetter med søndagsmilonga inntil videre.
  2. Nybegynnermilonga
   1. Arrangere gratis kurs 1 time før søndagsmilonga ved slutten av nybegynnerkursene.
 4. Status arrangementer
  1. Avholdte
   1. Årsmøtet
    1. Vel gjennomført årsmøte med relativt mange tilstedeværende.
    2. Referatet skal signeres og sendes ut i løpet av kort tid.
   2. Tangoweekend med Vittoria & Edwin
    1. Godt gjennomført arrangement.
    2. Mange tilstede på milongaene.
  2. Fremtidige
   1. Tango in Hell 20-22 mars
    1. Ca 70 påmeldt til nå. Har vært feil med ventelistesystemet. Vi legger ut info på Facebook om dette – Hjard
    2. AirBnB bestilt/betalt.
    3. Vertskap
     1. Fredag – Bjørg Karin/Kåre
     2. Lørdag – Terje/Hjard
     3. Søndag – Claes/Randi
    4. Levende musikk i resepsjonsområdet 17-19
    5. Pynting – torsdag. Bjørg Karin/Hjard/Terje
    6. Rydding – vi setter opp vaktliste for dette – Hjard
    7. Fotograf – Hanne
    8. Snacks/sjokolade – Hjard
    9. Frukt – må avtales med hotellet – Hjard
    10. Skoposer/armbånd – ok
    11. Transport til flyplassen – lager liste i mottakelsen med flightnr/tid – Hjard
    12. Ta med
     1. Musikkanlegg/mixer/høyttalere/kabler/mikrofon
     2. T-skjorter og duker
     3. Rollup
     4. Sko
     5. iZettle
    13. Bordsetting – enkeltbord
    14. Lyskastere – sjekke utlån med hotellet – Hjard
    15. Flyers TiH 19-21 mars 2021? Sjekke tilgjengelighet med hotellet – Hjard
    16. T-skjorter – bestille noen flere – Hjard
   2. Tangohelg med Irem 17. april
    1. Avventer opprettelse av arrangement – Terje
   3. Raul og Lye i mai? Avventer mulige datoer fra DNI. Terje følger opp
   4. Tangoweekend med Malin 5-6 juni (bekreftet), kombinert med sommeravslutning på f eks Ladekaia om det er tilgjengelig, og konsert med Åslaug, Rannveig og Martin – bekreftet.
   5. Tangoweekend med Sara & Juampi 11-13 september – bekreftet
   6. Tangoweekend med Murat 16-18 oktober – bekreftet
   7. Nybegynnerfestival medio november – “Close to Hell”?
    1. Målgruppe: 1-3 års dansing, ikke vært på festival tidligere, ikke danset mye (1 gang i uka), 50-80 dansere.
    2. 4 instruktørpar + faddere fra de største klubbene i Norge og Sverige.
 5. Status kurs
  1. Nybegynnerkurs
   1. Kurs 1/20: 12 stk
   2. Kurs 2/20: 0 påmeldt – kurset avlyses
  2. Påbyggingskurs
   1. Kurs 1/20: 10 stk
   2. Kurs 2/20: 1 påmeldt – kurset avlyses
  3. Videregående kurs
   1. Kurs 1/20: 10 stk
   2. Kurs 2/20: 1 påmeldt – avventer evt avlysning.
 6. Status Tangohuset
  1. Status utleie
   1. Flamenco, Orientalsk dans og Bårds dans
  2. Status drift
   1. Nytt gulv legges når vi får ny kontrakt.
 7. Eventuelt
  1. Ingen saker.

Referent
Hjard Jensen


Styremøte Trondheim tangoklubb 30. januar 2020
Til stede Kåre, Laila, Bjørg-Karin, Lena, Hjard
Forfall Terje Tangen
Sted Tangohuset

Agenda

 1. Årsmøte 2020
  1. Styret gikk gjennom årsberetningen og gjorde nødvendige justeringer.
  2. Revidert regnskap og revisors kommentarer til regnskapet
   1. Revisor har kommentert at utgifter/inntekter som påløper arrangementer ett år skal føres det samme året. Det medfører blant annet at inntektene fra Tango in Hell 2.0 skal føres i 2020. Denne praksisen har ikke vært fulgt de siste årene, noe som medfører et negativt resultat for 2019.
  3. Budsjett 2020
   1. Styret gikk gjennom budsjett for 2020 og gjorde nødvendige justeringer.
  4. Innmeldte saker
   1. Styret har kun fått en sak til årsmøtet. Denne gjelder flytting av milonga fra fredag til søndag.
  5. Tema for diskusjon etter årsmøtet
   1. Lena, Bjørg Karin og Laila forbereder diskusjonstema etter årsmøtet.
  6. Dokumentene til årsmøtet sendes ut så snart alt er oppdatert. Revisors kommentarer vil uansett bli presentert i møtet.
  7. Eventuelt
   1. Fredags og søndagsmilonga
    1. Styret har fått noen henvendelser angående endring av tidspunkt for milonga fra fredag til søndag. Dette vil bli et tema under årsmøtet (innmeldt sak).
    2. Ut over dette registrere styret at ble gjennomført et privat arrangement med milonga på Ni Muser en fredagskveld. Dette synes styret er helt flott og oppfordrer alle medlemmene til å ta initiativ til å flere arrangementer for å skape enda bedre tilbud for tangodansere i Trondheim. Styret ønsker bare å bli informert slik at vi evt. kan tilpasse våre arrangementer, slik vi allerede gjør med Loretas milonga.
   2. Dagpass Tango in Hell
    1. Vi ønsker ikke å tilby dagpass/drop-in for Tango in Hell. Bakgrunnen for dette er at dynamikken som oppstår i et slikt arrangement vil bli forstyrret ved at det plutselig dukker opp nye dansere under arrangementet. Vi vil uansett ikke åpne for drop-in fra single følgere da vi har annonsert dette som et balansert arrangement. Oppfordrer derfor tangodanserne i Trondheimsområdet om å finne seg partnere til TiH for å melde seg på sammen. Oppfordrer også flere førere til å melde seg på da vi har rundt 20 single følgere på venteliste.
   3. Nybegynnerkurs og påbygningskurs
    1. Forslag om å gjennomføre nybegynner og påbygningskurs på samme dag, 2 ganger i uka, tirsdag og torsdag. Da vil deltakerne ha større valgfrihet og kunne tilpasse deltakelse på disse dagene. Ofte kan man ikke delta på f eks en tirsdagskveld på påbygningskurset. Da vil man kunne gå torsdagen i stedet. Vi vurderer dette evt. til neste kursrunde.
    2. Vi vurderer om vi skal sette opp helgekurs da det har vært noe etterspørsel etter dette.
   4. Andreas og Julie til Tango in Hell
    1. Vi ønsker å leie inn Andres og Julie Rokseth på bandoneon og harpe for å skape god stemning når våre gjester ankommer TiH. Må avklares med hotellet.

Referent Hjard Rune Jensen


Styremøte Trondheim tangoklubb 17. desember 2019
Til stede Terje, Kåre, Laila, Bjørg-Karin, Lena, Hjard
Sted Tangohuset

Agenda

 1. Satsningsområder
  1. Fokus på rekruttering av, og beholde nybegynnere – Ansvarlig: Kåre og Terje
   1. Oppfordre til egentrening
   2. Få mer øvingskultur på practica
   3. Generøsitet – danse med nybegynnere på practica/milonga
   4. Vi legger ut info på medlemssiden om dette på Facebook – Bjørg Karin
 2. Fokus på trivsel og kultur – Ansvarlig: Lena og Bjørg Karin
  1. Trivselsregler – utkast presenteres på Årsmøtet – Lena/Bjørg Karin
  2. Fokus på DJs – Ansvarlig: Laila og Hjard
 3. Status økonomi
  1.  Økonomi generelt
   1. Ser ut til at vi går med et lite overskudd i år.
  2. Gjennomgang av årets arrangementer og status på disse
   1.  Underskudd:
    1. Mila og Stein Erlend, avlyst (-10.500)
    2. Tango in Hell (-25.000)
    3. Maricel (-1.200)
    4. Totalt underskudd: 36.700
   2. Overskudd
    1. Irem & Gøran (2.900)
    2. Irem (4.600)
    3. Dulce & Raul (9.500)
    4. Sara & Juampi (5.700)
    5. Vittoria & Edwin (5.700)
    6. Alexandra & Edwin (1.700)
    7. Murat (1.400)
    8. Totalt overskudd: 31.500
   3. Konklusjon: Våre eksternhelger balanserer godt ift inntekter og utgifter.
  3. Medlemskontingent og semesterpass
   1. Dette endres tilbake slik det var da det er Årsmøtet som fastsetter kontingenten – Terje.
  4. Styret besluttet at revisor får samme rettigheter som styremedlemmer i forhold til betaling av kontingent og semesterpass.
 4. Status practica og milonga
  1.  Practica
   1. 17,3 stk i år mot 21 i 2018.
  2.  Milonga
   1. 19,5 stk i år, inkl arrangementer, mot 19 stk i 2018.
   2. Husk at milonga flyttes til søndager i 2020, kl 1800-2100, de helgene Loreta ikke har milonga.
 5. Status arrangementer
  1.  Avholdte
   1. Alexa og Edwin
    1. Ny oppmøterekord i år på milonga (47 stk)
  2. Murat
   1. Mange gode tilbakemeldinger, vi ønsker å invitere ham tilbake i 2020.
  3.  Julebord påTangohuset
   1. 24 stk + 5-6 som kom på milongaen etterpå.
   2. Koselig og vellykket arrangement med god mat.
  4. Fremtidige
   1. Romjulstango 27/12
    1. Sjekker om noen har anledning til å være vert og DJ – Hjard.
   2. Vittoria & Edwin 24-26 januar 2020 (bekreftet)
    1. 5 kurs, program ok. Publisert.
    2. Overnatting: Hos Hjard
    3. DJ: Eva Lena
    4. Vertskap:
    5. Påmelding: 2 følgere på 1 fører – om vi får det til teknisk i deltaker.no – Terje
   3. Tangohelg med Irem 17-19 april 2020 (bekreftet).
    1. Både fører og følgerteknikk.
   4. Tango in Hell 20-22 mars 2020 (bekreftet)
    1. Kontrakt – ok
    2.  Påmelding
    3. 38 påmeldte så langt
    4. 17 på venteliste
    5. Nivå på deltakere
     1. Må være viderekommende (ikke nybegynner)
    6. Annonsering
     1. Vi prøver å benytte Tangopolix i tillegg til Facebook-annonsering
   5. Sara & Juampi tidlig september 2020
    1. Terje avklarer datoer.
   6. Tango without borders høst 2020 (oktober?)
    1. Datoer avtales med TangoJamt
    2. Vurderes tatt ut til fordel for helg med Murat. Avklares på neste styremøte.
   7. Murat 16-18. oktober 2020 (bekreftet)
    1. Kontrakt: Hjard
 6. Status kurs
  1. Trondheim tangoskole
   1. Oppsummering av 2019
    1. Nybegynnerkurs
     1. 62 stk gjennom hele året
    2. Påbygningskurs
     1. 11 stk gjennom hele året
    3. Videregående kurs
     1. 45 gjennom hele året
    4. Practicakurs
     1. 3-4 ganger i høst. Fortsetter neste år.
   2. Temakurs
    1. Førerkurs for erfarne følgere
     1. Avventer til ei helg Guro har anledning (kort varsel).
   3.  Nybegynnermilongas
    1. Legges inn i kursplanen/teksten ved utlysning – Terje
    2. Starter 1 time før ordinær milonga
   4.  Fadderordning
    1. Ønskelig å fordele nybegynnere på erfarne medlemmer slik at hvert medlem har 2-4 stk som de følger opp spesielt
     1. Få med nybegynnere på practica, milonga, kurshelger, danse litt ekstra med disse osv.
     2. Målsetning å få disse til å fortsette i klubben.
     3. Her trenger vi frivillige som har lyst til å prøve ut denne ordningen.
 7. Status Tangohuset
  1. Status utleie
   1. Ritmos latinos skal ikke leie i 2020
   2. Ingen avklaring ang videre leie for oss etter sommeren 2020.
  2. Status drift – Bjørg Karin og Kåre
   1. TV (avventer ny kontrakt)
   2. Maling garderoben (avventer ny kontrakt)
   3. Klesskap (avventer ny kontrakt)
   4. Dugnad til våren
   5. Nytt golv (før juni 2020)
   6. Bilder av instruktører som har vært hos oss
   7. Koble prosjektor til musikkanlegget
   8. Ombygning ift branninstruks
    1. Hva gjør vi med kunstveggen vår? Vi bestiller ny dekorasjon (avventer ferdigstilling/maling av veggen).
 8.  Eventuelt
  1. Årsmøte 2020
   1. Dato: 3. februar kl 18-20.
   2. Styremøte 30. januar 1630 for å planlegge dette.
   3. Sende ut innkalling snarest – Hjard
   4. Laila og Hjard skaffer kandidater til nytt styre.
  2. Informasjonsflyt og beslutningsprosess internt i styret
   1. Benytte vote i Messenger for enkle beslutninger
   2. Simpelt flertall
   3. Informere i Messenger og i styremøtene om beslutninger, og oppdatere beslutningslogg. Beslutningsloggen gås gjennom i hvert styremøte.
  3. Gaver til instruktører/DJs
   1. Vi etablerer et par faste gaver som vi gir til våre gjester:
    1. Sjokolade/konfekt – Hjard
    2. Kaffe Jakobsen & Svart og/eller Langøra – Terje
  4. Betaling for vertskap
   1. Forslag om at de som stiller som vertskap på eksternhelgene slipper å betale for milongaen, også når det er oppvisning. Det er ekstra mye å organisere med mer omfattende servering, følge med på kjøkkenet underveis, ønske velkommen og å følge med på registrering og betaling. Da kan det bli lettere å få folk til å melde seg på som verter til slike kvelder.
   2. Forslaget ble vedtatt.

Referent Hjard Jensen


Styremøte Trondheim tangoklubb 31. oktober 2019
Til stede Terje, Kåre, Laila, Bjørg-Karin, Hjard
Forfall Lena
Sted Tangohuset

Agenda

 1. Satsningsområder
  1. Fokus på rekruttering av, og beholde nybegynnere – Ansvarlig: Kåre og Terje
   1. Endret kursmodellen vår
   2. Flyttet nybegynnerkurs til tirsdager før practica
   3. Nybegynnermilongas
  2. Fokus på trivsel og kultur – Ansvarlig: Lena og Bjørg Karin
   1. Trivselsregler er under utarbeidelse
  3. Fokus på DJs – Ansvarlig: Laila og Hjard
   1. Prøver å avlaste lokale DJs med eksterne DJs under eksternhelger.
 2. Status økonomi
  1. Økonomien er på bedringens vei etter en god internkurssesong i høst.
  2. Tildeling fra Frilynt på kr 15.000 for legging av nytt golv i milongasalen. Hjard sjekker opp om midlene må benyttes i 2019.
 3. Status practica og milonga
  1. Practica: Gjennomsnittlig oppmøte 16,1
   1. Vi avvikler fredagspractica pga dårlig oppmøte.
   2. Tirsdagspractica fungerer veldig godt med deltakelse fra nybegynnerkurset.
  2. Milonga: Gjennomsnittlig oppmøte 17,2
   1. Oppmøte på fredagsmilonga – har vært svært dårlig i perioder.
    1. Vi vil prøve å gjennomføre milonga en gang i måneden på f.eks. Rosendal.
    2. Fredagsmilonga flyttes til søndag etter nyttår, koordineres med Loreta, evt. annet sted de helgene Loreta har milonga – Bjørg Karin/Laila.
 4. Status eksternhelger
  1. Generelt
   1. Det har vært (for) mange eksternhelger i 2019 så vi reduserer antallet i 2020. Det er ikke marked i Trondheim for den offensive satsningen styret har hatt. Styret lander på totalt 4-6 arrangementer for hele året.
   2. Antall kurs eksternhelger
    1. Vi reduserer antall workshops pr kurshelg til 5 (1+2+2). Erfaringsmessig er det få som tar 7 workshops og dette vil kanskje medføre flere kursdeltakere pr workshop.
  2. Avholdte
   1. Sara & Juampi 6-8 sept
    1. Ga et fint overskudd pga greit oppmøte på kursene og at vi kun kjørte 5 kurs denne helga.
    2. Folk er fortsatt veldig fornøyde med kursene fra DNI Stockholm
   2. Vittoria & Edwin 4-6 okt
    1. Gikk med et fint overskudd.
    2. Paret er fortsatt godt likt av kursdeltakerne.
  3. Fremtidige
   1. Alexa & Edwin 1-3 nov
    1. Påmeldte: 30 totalt.
    2. Privattimer: 9 av 12 timer solgt.
    3. DJ: Irem (Bergen) – begge dager
    4. Overnatting: Hjard
    5. Gaver: Bjørg Karin
    6. Servering: Vertene kjøper inn (Linda)
    7. Vertskap: Ok
   2. Murat Erdemsel 29 nov–1 des
    1. Påmeldte: 9 stk så langt.
    2. DJ: Gabriel Bakke (Bergen) – begge dager
    3. Overnatting: Hjard
    4. Gaver: Bjørg Karin
    5. Servering: Tas når det nærmer seg
    6. Vertskap: Mangler fortsatt verter. Lena stiller lørdag.
   3. Vittoria & Edwin 24-26 jan 2020
    1. Vi endrer til 5 workshops denne helga.
   4. Tango in Hell 20-22 mars 2020
    1. Påmelding
     1. 31 påmeldte så langt
     2. 15 på venteliste (single følgere)
    2. Tango without borders høst 2020 (oktober?)
     1. Datoer avtales med TangoJamt
     2. Vi undersøker alternative lokaler
     3. Terje og Hjard tar kontakt med Andreas i TangoJamt for å starte planleggingen
    3. (Kvinne)teknikk med Irem
     1. Hjard sjekker alternative datoer med Irem – slutten av februar?
    4. Sara & Juampi
     1. Terje sjekker tilgjengeligheten i september 2020
    5. Dulce & Raul
     1. Hvis de kommer på ny Europaturne ønsker vi å arrangere tilsvarende helg som i år (mai)
 5. Status interne kurs/arrangementer
  1. Trondheim tangoskole 2019
   1. Nybegynnerkurs I – Lena/Hjard
    1. 22 stk gjennomførte kurset
   2. Nybegynnerkurs II
    1. 17 påmeldte
   3. Påbygningskurs I – Terje/Torill
    1. 11 påmeldte (2 avmeldinger)
   4. Videregående kurs – Terje/Torill
    1. 10 påmeldte
   5. Practicakurs hver tirsdag – Lena/Bjørg Karin
   6. Nybegynnermilongas 8. og 15. november kl 19-21 – Terje/Hjard
   7. Julebord 13. desember?
    1. Bjørg Karin/Laila sjekker opp tilgjengelighet
 6. Trondheim tangoskole 2020
  1. Planlegger med 2 nybegynnerkurs/påbygningskurs/videregående kurs per semester. Terje oppretter kurs på deltaker.no.
  2. Førerkurs for erfarne følgere med Guro
   1. Helgekurs på nyåret – Guro kommer med forslag til datoer.
 7. Status Tangohuset
  1. Status utleie
   1. Kontrakten vår er forlenget frem til sommeren 2020-
   2. Mulig vi mister Ritmos latinos som leietakere pga fødselspermisjon (april).
  2. Status drift – Bjørg Karin og Kåre
   1. TV (avventer ny kontrakt)
   2. Maling garderoben (avventer ny kontrakt)
   3. Klesskap (avventer ny kontrakt)
   4. Dugnad til våren
   5. Nytt golv – avventer kontrakt
   6. Ombygning ift branninstruks starter i november.
 8. Eventuelt
  1. Årsrapport 2019 – styremedlemmene ser gjennom denne og kompletterer. Årsmøte i slutten av januar/begynnelsen av februar når regnskapet er revidert.
  2. Enkelte har etterlyst vegansk/vegetabilsk/glutenfri mat på våre arrangementer. Vi vil oppfordre den enkelte som har spesielle behov til å ta med slik mat selv.
  3. Vi endrer modellen for medlemskap og pass. I 2020 vil vi ha alternativene halvårspass og helårspass. Begge vil være inkl medlemsavgift. Bjørg Karin lager giroer.
  4. Vi åpner for «threesomes» ved påmelding til kurs i 2020. Her kan 1 fører og 2 følgere bli enige om å ta kurs sammen og rotere internt. Fører betaler full pris og følgere betaler ¾ pris. På denne måten håper vi at flere følgere vil få muligheten til å ta kurs. Terje må se på hvordan vi løser dette på deltaker.no.

Referet Hjard Jensen


Styremøte Trondheim tangoklubb 26. august 2019
Til stede Terje, Kåre, Lena, Bjørg-Karin, Laila, Hjard
Sted Tangohuset


Agenda

 1. Satsningsområder
  1. Fokus på rekruttering av, og beholde nybegynnere – Ansvarlig: Kåre og Terje
   1. Legge ut påmelding til neste nybegynnerkurs
  2. Fokus på trivsel og kultur – Ansvarlig: Lena og Bjørg Karin
   1. Ingen ny status
  3. Fokus på DJs – Ansvarlig: Laila og Hjard
   1. Ingen ny status
 2. Status økonomi
   1. Forenkle medlemspris og semester/årspass – Terje lager forslag
   2. Helga med Dulce og Raul gikk i overskudd 😊
   3. For øvrig ligger vi litt under budsjettfart og vil sannsynligvis gå med et underskudd i 2019. Grunnen til dette er manglende påmeldinger til kurs og større leieutgifter i forhold til leieinntekter.
 3. Status practica og milonga
   1. Practica:
    1. Snitt i sommer: 11,8
    2. Gjennomsnittlig oppmøte første halvår: 18,1
    3. Første halvår 470 (564 i 2018)
    4. Kun ledet practica på tirsdager, ikke fredager
   2.  Milonga
     1. Gjennomsnittlig oppmøte første halvår: 17,5
     2. Første halvår 419 (549 i 2018)
     3. Milongalister må fylles opp med DJs og verter – Laila/Lena
 4. Status arrangementer
  1. Avholdte
   1. DNI tango-weekend 22-26 mai
    1. Svært gode tilbakemeldinger fra kurshelga. 93% ønsker dem tilbake igjen 😊.
    2. Fikk tilbakemelding om manglende glutenfritt/vegetar tilbud. Oppfordrer de som har spesielle behov om a ta med dette selv.
   2. Sommeravslutning – vanlig milonga.
   3. Utendørsmilonga Nidarosdomen – få deltakere, men hyggelig sted med mange tilskuere og forbipasserende. Godt tiltak av Elling!
   4. Milonga i høyskoleparken under åpningen av paviljongen. Ca 18 dansere deltok. Godt intiativ av Elisabeth!
  2.  Fremtidige
   1. Sara & Juampi 6-8 sept
    1. 14 påmeldte
    2. Overnatting hos Terje
    3. DJ fredag: Thea Rørvik
    4. NB! Show fredag, ikke lørdag.
   2. Vittoria & Edwin 4-6 okt
    1. Påmelding er åpnet
    2. Overnatting hos Hjard
   3. Alexa & Edwin 1-3 nov
    1. Påmelding er åpnet
    2. Overnatting hos Hjard
   4. Murat Erdemsel 29 nov–1 des
    1. Påmelding er åpnet
    2. Overnatting hos Hjard
   5. Vittoria & Edwin 24-26 jan 2020
    1. Overnatting hos Hjard
   6. Tango in Hell 20-22 mars 2020
    1. Kontrakt signert med Scandic
    2. Påmelding åpnet 15. juni
     1. 17 påmeldte
     2. 13 på venteliste (single følgere)
    3. DJs
     1. La Sonia – signert kontrakt
     2. Eva-Lena – signert kontrakt
     3. Max Marzano – signert kontrakt
    4. Innhold
     1. Milongas
     2. Underholdning i resepsjonen?
    5. Budsjett
     1. Vi budsjetterer med et overskudd som skal dekke årets underskudd (ca 20.000)
    6. Tango without borders høst 2020 (oktober?)
     1. Datoer avtales med TangoJamt
     2. Vi vil foreta en befaring for å finne egnet sted.
   7. Flere søndagsfilmer
    1. Kommer etter hvert.
 5. Status kurs
  1. Nybegynnerkurs nr 1 – Lena/Hjard
   1. 22 påmeldte
   2. +7 førere fra klubben
  2. Fortsettelseskurs 1 & 2 – Terje
   1. Påmelding åpnet
  3. Videregående kurs – Terje
   1. 4 påmeldte
  4. Nybegynnerkurs nr 2
   1. Lage påmelding – Terje
  5. Temakurs
   1. Førerkurs for erfarne følgere – Guro – Hjard
 6. Status Tangohuset
  1. Status utleie – Hjard
   1. Ny renholdsleder – Anya Vinichenko
  2. Status drift – Bjørg Karin & Kåre
   1. TV (avventer ny kontrakt)
   2. Maling garderoben (avventer ny kontrakt)
   3. Klesskap (avventer ny kontrakt)
   4. Dugnad til høsten – 12/9 kl 18 – Karin sjekker opp
 7. Eventuelt
  1. Kulturnatt 13. september
   1. Vi deltar ikke på arrangementet.
  2. Stjørdal tangoklubb
   1. Stjørdal kommune har økt leia på Kimen fra 50 til 300 kr/time, en økning på 600%! Stjørdal tangoklubb har ikke økonomi til å opprettholde dagens nivå med en practica i uka uten å ta noen økonomiske grep. Ønsker derfor en diskusjon omkring en evt støtte til Stjørdal tangoklubb, eller andre tiltak som kan være aktuelle.
    1. Styret har et ønske om at det fortsatt skal være et tilbud på onsdager i Stjørdal da det er mange dansere fra Trondheim som benytter dette. Ber derfor om at følgende avklares:
     1. Mulighet for driftstilskudd Stjørdal kommune – Terje
     2. Sjekke andre lokaler på Stjørdal – Terje
     3. Finansieringsplan og behov – Terje
  3. Hvordan forholder vi oss til eksterne instruktører som tar kontakt og vil gi privattimer i egen regi?
   1. Medlemmene står fritt til å ta med seg instruktøren til lokalet, men kan ikke forvente enerett på lokalet. I hvilken grad er det ok at de bruker tangolokalene til å undervise? Skal vi sette vilkår? Skal de betale og stille på lik linje med leietakere? Vi bør vel gjerne ha samme vilkår for alle henvendelser?
    1. Svar: Alle medlemmer kan låne lokalene våre for tango egentrening. Dette er gratis. Ingen kan benytte lokalene til «konkurrerende virksomhet» uten å få tillatelse fra styret til dette. Eksterne instruktører må ta kontakt med styret for å få tillatelse til å undervise/gi privattimer. Pris: 300/t hvis innvilget.
   2. Hvordan er det organisert i forhold til leie av lokaler ved privattimer i regi av instruktører som underviser på arrangert helg? Kan de bruke tangolokalene vederlagsfritt?
    1. Svar: Ja, det inngår som en del av kontrakten og håndteres økonomisk av styret i forhold til betaling og skattetrekk.
  4. Betaling kursledere
   1. Et alternativ til betaling for kursledere (interne kurs) kan kanskje være at man bygger opp en saldo på avholdte kurs og får utbetalt i form av gratis deltakelse på interne og eksterne kurs. Vi sjekker med revisor og regelverk i forhold til hvilke muligheter vi har til dette – Hjard.
  5. Rosendal teater
   1. Vi har fått invitasjon til å avholde testmilonga torsdag 3. okt. Deretter 1 gang i måneden etter jul – torsdager. Vi evaluerer dette etter 3. oktober og kommer tilbake til om dette er interessant for klubben
  6. Dans i Olavskvartalet (Kafe Krem)
   1. SalsaNor danser her annenhver lørdag. Vi sjekker ut om dette kan være aktuelt for oss også, f.eks. annenhver søndag – Bjørg Karin

Referent Hjard Jensen


Styremøte Trondheim tangoklubb 14.mai 2019
Til stede Terje, Kåre, Lena, Bjørg-Karin, Laila, Hjard
Sted Tangohuset

Agenda

 1. Satsingsområder
  1. Fokus på rekruttering av, og beholde nybegynnere – Ansvarlig: Kåre og Terje
   1. Vi sender ut mail til nybegynnerne om Dulce og Raul og oppfordrer til å delta på kurs og milonga – Terje
   2. Kåre stiller som fører på nybegynnerkurset til høsten. Håper flere av våre medlemmer kan ha anledning til dette.
  2. Fokus på trivsel og kultur – Ansvarlig: Lena og Bjørg Karin
   1. Vi setter i gang med en del tiltak til høsten.
  3. Fokus på DJs – Ansvarlig: Laila og Hjard
   1. Planlagt DJ-workshop avlyst. Ny er under planlegging.
 2. Status økonomi
  1. Vi er under budsjettfart i forhold til økonomi. Dette skyldes underskudd på 2 arrangementer i år og relativt lav deltakelse på kurs så langt.
  2. Maricel: gikk ca i 0.
  3. Vi undersøker om vi kan søke om støtte til Tango in Hell og Sintef-kursene – Hjard
  4. Vi vurderer om vi skal avlyse noen arrangementer til høsten og tar en oppsummering etter DNI-helga.
 3. Status practica og milonga
  1. Practica: Gjennomsnittlig oppmøte så langt i år: 19,1
  2. Milonga Gjennomsnittlig oppmøte så langt i år: 17,1
 4. Status arrangementer
  1. Avholdte
   1. Maricel Giacomini 23-28 april
    1. Dårlig påmelding på kurs, men veldig god oppslutning om privattimene.
    2. Gode (muntlige) tilbakemelding på kurs og privattimer.
  2. Fremtidige
   1. Flere søndagsfilmer
   2. DNI tango-weekend 22-26 mai
    1. Laila og Lena finner DJs
    2. Terje avklarer kontrakt med Sara.
   3. Sara & Juampi 6-8 sept
   4. Vittoria & Edwin 4-6 okt
   5. Alexa & Edwin 1-3 nov
   6. Murat Erdemsel 29 nov–1 des
   7. Neste vår (foreløpig plan)
    1. Vittoria & Edwin 24-26. januar
    2. Tango in Hell 20-22. mars
    3. Maricel på vårparten (ikke avklart)
   8. Neste høst (foreløpig plan)
    1. Sara & Juampi (ikke avklart)
    2. Tango uten grenser (ikke avklart)
    3. Irem fellesteknikk for førere og følgere (ikke avklart)
   9. Planlegging Tango in Hell 20-22 mars 2020
    1. Kontrakt signert med Scandic (ikke mottatt signert avtale, men fått forsikringer om at alt er ok)
    2. Påmelding åpner 15. juni kl 12.
    3. Vi har opprettet side på Facebook for å forenkle markedsføring og deling av info/bilder etc.
    4.  Teasers
     1. Ber om at alle medlemmer sender invitasjon til sine tangovenner om å like siden.
     2. Vi vil publisere DJs fortløpende frem mot 15. juni.
     3. Bilder fra årets arrangement kan publiseres som video med musikk eller fengende kommentarer
    5.  DJs
     1. 2 DJs er klare. Vi jobber med å lande DJ nr 3.
    6. Innhold
     1. Vi vil vurdere å ha et alternativgolv hvis det blir stor påmelding og vi ser behov for å avlaste hovedgulvet. Dette vil evt bli publisert underveis.
     2. Vi vurderer underholdning i resepsjonen ved ankomst. igjen avhengig av stor påmelding (at vi får rom på budsjettet til dette)
     3. Vi besluttet å ikke ha andre aktiviteter som kurs eller foredrag, men det kan evt åpnes for å gi privattimer utenom milongaene.
    7.  Budsjett
     1. Vi budsjetterer med et lite overskudd for å dekke årets underskudd. Scandic har økt prisene sine litt, så vi må dessverre gjøre tilsvarende. Men vi prøver fortsatt å holde lave priser og heller redusere utgiftene.
     2. Bjørg Karin jobber videre med reklamemateriell og bestiller nødvendig utstyr.
 5. Status kurs – Terje
  1. Vi har etablert Trondheim tangoskole som en del av klubben og vi omstrukturerer hvordan vi skal drive tangoopplæring. Kurset får en mer sosial profil og vi legger inn en lengre pause midt i kurset for å gi deltakerne bedre mulighet til å bli kjent med hverandre og danne nettverk. Vi vil også benytte denne pausen til å informere mer om tangokultur, musikk, aktivitetstilbud osv. Modellen er hentet fra Bergen hvor de har hatt stor suksess med dette.
  2. Vi har landet på følgende kursopplegg:
   1. Nybegynnerkurs, 6 uker, 2 kurs pr semester (tirsdager), varighet 1t 45 min. Kursledere Lena & Hjard.
   2. Fortsettelseskurs 1, 6 uker, 1 kurs pr semester (torsdager), varighet 1t 45 min. Kursledere Torill & Terje
   3. Fortsettelseskurs 2, 6 uker, 1 kurs pr semester (torsdager), varighet 1t 30 min. Kursledere Torill & Terje
   4. Videregående kurs – benytter eksterne instruktører (tango weekends)
   5. Temakurs
    1. Førerkurs for erfarne følgere – Guro er utfordret på å holde dette.
    2. Førerkurs for uerfarne førere, med erfarne følgere?
    3. Tangokurs for flyktninger? Samarbeid med kommunen, ref søknadsmuligheter i møtereferat feb 2018. Kan evt integreres i tangoskolen.
    4. Evt andre kurs ved behov/kapasitet.
 6. Status Tangohuset
  1. Status utleie – Hjard
   1. Vi har fortsatt ikke fått avklart om vi får leie lokalene videre etter 1. august. Men huseier har fått godkjenning fra kommunen ang ombygning i forhold til å tilfredsstille brannforskriftene. Det betyr at om vi får leie videre så står vi friere til å framleie til større aktører. Pr i dag er det en begrensning i antall personer vi leier ut til. Styret undersøker også andre alternativer om leieavtalen ikke blir fornyet.
   2. Vi har fått et tilbud fra en av våre leietakere om å inngå felles avtale om å leie lokalene fra huseier. Styret besluttet å ikke gå for dette da det vil komplisere avtalen og ikke gir noen åpenbare fordeler for oss.
  2. Status drift – Bjørg Karin & Kåre
   1. TV (avventer ny kontrakt)
   2. Maling garderoben (avventer ny kontrakt)
   3. Klesskap (avventer ny kontrakt)
   4. Dugnad til høsten
   5. Har flyttet ut av kontoret og etablert lager i rommet ved vareheisen.
 7. Eventuelt
  1. Kulturnatt 13. september (fredag)
    1. Vi deltar på arrangementet og arrangerer drop-in kurs med erfarne førere/følgere (19-20). Fint om flere kan komme tidlig på milonga denne fredagen og hjelpe til med å være førere/følgere.
    2. Hjard oppretter arrangementet hos Kulturnatt.
  2. Informasjon fra Cordelo
   1. Det bemerkes at dette punktet er referert av Bjørg Karin og Lena, da Hjard og Terje representerte Cordelo i saken.
   2. Cordelo informerte styret om bakgrunnen for firmaet og status. Se vedlegg nederst i referatet.
   3. Informasjon om utprøving av løsningen har ikke vært god nok (f.eks. Maricel/Murat/medlemsavgift). Også internt i styret. Vi vil jobbe med å informere i forkant av endringer og utprøvinger for fremtiden.
   4. Det diskuteres viktigheten av å skille tydelig mellom hva som er hhv TT og Cordelo/andre eksternes tilbud. Det samme hvilken rolle den enkelte har ifht de ulike funksjonene.
   5. Eventmodul i Cordelo – Det må klart framgå at TT er arrangør.
   6. Forslag om at eksterne tilbud samles på hjemmesiden, og at det fremgår tydelig hvem som er tilbyder. F.eks. fysioterapi, Loreta.
   7. Gå gjennom Cordelos funksjoner på nettsiden og FB. Se at funksjonen og «følelsen» er at det bestilles og betales til Trondheim Tangoklubb.
   8. Styret tar gjerne imot konstruktive tilbakemeldinger fra medlemmene på funksjonaliteten på hjemmesider og Facebook generelt, og ved utprøving av nye funksjoner spesielt.
   9. Styret vil understreke at Hjard og Terje yter en betydelig innsats for klubben, både gjennom styret, kurs, og gjennom Cordelo. Cordelo gir oss anledning til å skreddersy de funksjoner klubben trenger for en lettere drift, den drives på fritiden av eierne og tilbudet er gratis for klubben. Vi er takknemlig for alt hardt arbeid som er gjort av dem begge, og håper vi alle kan glede oss over det!

Referent Hjard Jensen

Bakgrunn for Cordelo

 • Selskap med delt ansvar (DA) mellom Terje Tangen og Hjard Jensen (50/50)
 • Stiftet sommeren 2018 med mål om å bygge et totalsystem for å håndtere alle typer arrangementer og alle aspekter innenfor dette.
 • Alle funn/forbedringer vi finner i Cordelo skal komme Trondheim tangoklubb til gode.

Tilbud

 • Gi Trondheim tangoklubb et tilbud om å håndtere skosalg da dette medfører en del administrasjon og økonomisk oppfølging (MVA og skatt). Revisor er forespurt og har anbefalt å holde dette utenfor klubben. Det er også styrevedtak på dette.
 • Gi nybegynnere (og andre tangodansere) et tilbud om å prøve sko før kjøp. Mange synes det er vanskelig å kjøpe sko på nettet. Som et resultat av dette har en stor andel av nybegynnerne kjøpt sko og får sannsynligvis en større mestringsfølelse av dette. En “investering” i sko kan ha en psykologisk effekt da man kanskje ønsker å utnytte “investeringen” ved å fortsette å danse etter nybegynnerkurset.
 • Gi medlemmer av Trondheim tangoklubb (og andre dansere) mulighet til å kjøpe tangosko rimeligere enn andre steder (f.eks. Doda i Oslo). Når Cordelo begynner å gå med litt overskudd vil vi kunne tilby ytterligere rabatterte priser på sko.
 • Gi Trondheim tangoklubb mulighet til å spare et relativt stort beløp i transaksjonsgebyr (ca 24.000 i 2018)
 • Gi Trondheim tangoklubb et bedre/mer fleksibelt verktøy for kursadministrasjon enn deltaker.no. Pr i dag er det en del begrensninger i deltaker.no.
 • Gi Trondheim tangoklubb et gratis verktøy for brukthandel (ikke vært mye i bruk).
 • Gi Trondheim tangoklubb et gratis verktøy for å håndtere privattimer.
 • Forbedre hjemmesidene basert på funn hos Cordelo. Både Trondheim tangoklubb og Cordelo benytter WordPress som plattform. Det finnes et utall av plug-ins og funksjonalitet i WordPress, og om vi finner noen som er gode så installerer vi disse også for Trondheim tangoklubb,

Hva får Cordelo tilbake?

 • Ved at Trondheim tangoklubb bidrar med testing av funksjonalitet for kursadministrasjon ønsker vi å tilby verktøyet gratis til klubben. Vi skal ikke tjene penger på Trondheim tangoklubb. Vi skal evt tjene penger på andre organisasjoner hvis dette blir et kommersielt produkt.

Status

 • Økonomi
  • Cordelo har p.t et “underskudd” på mellom 30 og 40.000 da vi har bundet opp en del kapital i varelageret. Det vil ta relativt lang tid før vi er på pluss-siden (se fortjeneste pr sko nederst i presentasjonen).
  • Det koster en del å anskaffe og vedlikeholde programvaren som ligger til grunn for løsningen (lisenskostnader).
 • Funksjonalitet
  • Kursadministrasjonen er pr nå ikke tilfredsstillende og krever mer utvikling/tilpasning/testing for å dekke alle behovene (spesielt ifm rapportering og betalingsoppfølging). Dette kom fram under testing av eventet med Maricel.
  • Verktøy for privattimer fungerer tilfredsstillende.
  • Bruktbutikken fungerer tilfredsstillende.

Kursadministrasjon – en sammenligning

Mulige løsninger for påmelding, rapporter og betaling.

Google skjema

Innhenter alle data om deltagere. Kan sette maksantall for kurs gjennom et programtillegg. Betaling kan hentes gjennom manuelt opprettede fakturaer, kontant betaling eller Vipps. Faktura gir mye arbeid i for- og etterkant. Kontant betaling krever mye arbeid og gir liten oversikt. Vipps krever mye etterarbeid da ikke alle vet hvor og hva som skal skrives inn via appen.

 • Rapport: regneark gir en samlet oppsummering
 • Pris: gratis, VippsGo 2,25% per transaksjon. DnB er mottaker av gebyr.
 • Eksempel 1: 30 pers melder seg på 5 kurs á 270 kroner, gebyr 911,25. Kontant 0 kroner.
 • Eksempel 2: 20 pers melder seg på temakurs á 400 kroner, gebyr 180.
 • Eksempel 3: 26 pers melder seg på 1 kurs á 270 kroner, gebyr 157,95

deltager.no (DnB)

Innhenter alle data om deltagere. Produktene setter opp på forhånd i nettløsningen. Svært dårlig på kombinasjonsløsninger. Gir brukeren muligheten til å betale med kort og Vipps. Inntekter overføres klubben etter 7 virkedager. Mulig innsjekk via nettsidene.

 • Rapport: eksport til regneark og relativt god oversikt via nettsidene. E-post for hver enkelt påmelding.
 • Pris: kr 8 + 3,5% per transaksjon. DnB er mottaker av gebyr.
 • Eksempel 1: 30 pers melder seg på 5 kurs á 270 kroner, gebyr 1657,50
 • Eksempel 2: 20 pers melder seg på temakurs á 400 kroner, gebyr 440.
 • Eksempel 3: 26 pers melder seg på 1 kurs á 270 kroner, gebyr 453,70.

Hoopla

Ikke kjent med bruken. Trolig samme funksjonalitet som deltager.no. Om kombinasjoner av workshops ikke er mulig blir gebyret beregnet per type billett.

 • Pris: billettpris 250 – 499, gebyr 25, pris 1200 – 1649 gebyr 45. Hoopla er mottaker av gebyr.
 • Eksempel 1: 30 pers melder seg på 5 kurs á 270 kroner, gebyr 3750.
 • Eksempel 2: 20 pers melder seg på temakurs á 400 kroner, gebyr 500
 • Eksempel 3: 26 pers melder seg på 1 kurs á 270 kroner, gebyr 650

Cordelo

Innhenter alle data om deltagere. Produktet settes opp på forhånd. Gode kombinasjonsløsninger. Antall billetter kan settes opp som total kapasitet eller for hver enkelt type billett. Gir brukeren muligheten til å betale med kort og Vipps. Inntekter overføres klubben når arrangementet er ferdig eller etter avtale (månedlig). Mulig innsjekk via nettsidene og app mot QR-kode.

 • Rapport: eksport til regneark, e-post til valgt adresse. Utvikling av ny rapportmodul. E-post for hver enkelt påmelding.
 • Pris: kr 2 + 3,5% per transaksjon. Stripe eller DnB (Vipps) er mottaker av gebyr.
 • Eksempel 1: 30 pers melder seg på 5 kurs á 270 kroner, gebyr 1477,50.
 • Eksempel 2: 20 pers melder seg på temakurs á 400 kroner, gebyr 320.
 • Eksempel 3: 26 pers melder seg på 1 kurs á 270 kroner, gebyr 297,70.

Skobutikk

Eksempel Perlato Rosso (vår bestselgende modell), innkjøpspris 800, utsalgspris 1690,-

Fortjenesten kan økes ved å bestille flere sko (samtidig) fra leverandøren (reduserte fraktkostnader og tollgebyr) eller ved å ta høyere pris.

Sammenligning Doda skobutikken – Oslo (eneste andre norske leverandør av Tangolera sko), pris: 1900-2000 + frakt (100 kr).


Styremøte Trondheim tangoklubb 9. april 2019
Til stede Terje, Kåre, Lena, Bjørg-Karin, Laila, Hjard
Sted Tangohuset

Agenda

 1. Satsningsområder
  1. Fokus på rekruttering av, og beholde nybegynnere – Ansvarlig: Kåre og Terje
   1. Fredags practica/milonga – bra tiltak. Bra å ha flere dager å velge mellom. Godt mottatt av medlemmene.
  2. Fokus på trivsel og kultur – Ansvarlig: Lena og Bjørg Karin
   1. Showgruppe
    1. Øving sammen med resten på practica, evt på kjøkkenet for å være synlig og kanskje inspirere flere til å være med?
    2. egen øvingskveld, f.eks. mandager
    3. Foreløpig ingen stor interesse for tiltaket. Avventer litt.
   2. Trivselsregler for Trondheim tangoklubb er utarbeidet og ble gjennomgått på møtet.
    1. Skrives ut i A3-format, lamineres og henges opp i lokalet
    2. Presenteres på practica og publiseres på web/medlemssiden på fb
    3. Instruks for vertskap/filmkvelder vil bli utarbeidet og publisert på samme måte.
  3. Fokus på DJs – Ansvarlig: Laila og Hjard
   1. Ideer om en faggruppe for DJs er under utarbeidelse.
    1. F eks månedlige møter for å diskutere diverse tema.
    2. Ønsker bistand fra etablerte DJs (Aage, Igor, Mindaugas etc)
    3. Ønsker å bygge videre på det som vi lærte under Tango in Hell.
 2. Status økonomi
   1. Høye strømregninger første kvartal da vi har prioritert å holde lokalene mer jevnt oppvarmet pga trivsel.
   2. Litt lav likviditet for øyeblikket grunnet de 2 siste arrangementene som gikk med underskudd.
    1. TiH – ca 22.000 i underskudd, blant annet pga færre deltakere enn forventet og noen «unødvendige» utgifter (kjøpte inn for mye kjeks/sjokolade/frukt).
    2. Økonomiansvarlig trenger bedre rapporter fra Cordelo ifm kurspåmelding, ref deltaker.no.
 3. Status practica og milonga
   1. Oppmøte på practica som vanlig
    1. Litt økt oppmøte på fredager pga practica og milonga. Mange av nybegynnerne fra fredagspractica deltar også på milonga. Bra!
    2. Vil henge opp liste med ønsker om undervisningstema.
 4. Status arrangementer
  1. Avholdte
   1. Tango in Hell
    1. Fikk inn 35 svar på spørreundersøkelsen, men anser svarene som relativt representative for alle deltakere.
    2. Fikk inn en god del forbedringsforslag som vi vil ta med videre til neste arrangement.
    3. Oppsummert så var de aller fleste svært fornøyd med arrangementet og ønsker å komme tilbake igjen.
   2. Fremtidige
    1. Flere søndagsfilmer kommer
    2. Maricel Giacomini 23-28 april
     1. Vi gjennomfører instruktørkurs fredag
     2. Privattimer – nesten utsolgt (kun 1 igjen) – legge til nye timer.
     3. Relativt dårlig påmelding så langt
    3. DNI tango-weekend 22-26 mai
    4. Sara & Juampi 6-8 sept
    5. Vittoria & Edwin 4-6 okt
    6. Alexa & Edwin 1-3 nov
    7. Murat Erdemsel 29 nov–1 des
    8. Vittoria & Edwin 24-26 jan 2020
    9. Tango in Hell 20-22 mars 2020
     1. “Heavenly Tango in Hell”, vol 2.0
     2. Kontrakt signert med hotellet
     3. Påmelding åpner juni
     4. Skal sende ut regelmessige teasers
     5. DJs – Vil redusere til 3 stk. Inviterer tilbake La Sonia og Eva-Lena + en til.
    10. Tango without borders høst 2020
     1. Datoer avtales med TangoJamt
 5. Status kurs
  1. Nybegynnerkurs
   1. Manglende tilbakemeldinger på spørreundersøkelsen, men har fått mange muntlige kommentarer på at det var et svært bra kurs (som vanlig) 😊.
  2. Videregående
   1. Utgår pga påske og tangouke med Maricel. Mai er generelt en dårlig tangomåned.
  3. Temakurs
   1. Milongakurs ble avlyst pga manglende påmeldinger.
  4. Tangoakademiet
   1. Må få på plass opplegg før høsten. Terje og Hjard diskuterer opplegg.
 6. Status Tangohuset
  1. Status utleie
   1. Huseier har sagt opp leieavtalen med oss og samtidig kalt inn til reforhandling av kontrakten. I verste fall må vi ut i løpet av juli.
  2. Status drift
   1. TV bak DJ-pulten settes opp – Hjard
   2. Maling garderoben avtales med barnehagen – Bjørg Karin
   3. Vi må flytte ut av hjørnekontoret/lageret vårt og vil derfor anskaffe 2 store klesskap som kan settes inn i Speilsalen – Bjørg Karin
   4. Vi gjennomfører dugnad i august/sept – Bjørg Karin/Kåre
 7.  Eventuelt
   1. Vi har gått med litt tanker om å starte Tango young slik det har vært kjørt i Oslo. Men der avvikler de ordningen pga litt synkende interesse. Vi avventer derfor å gå videre med dette.
   2. Informasjon om kurs bør legges ut på både norsk og engelsk. Også ønske om mer utfyllende beskrivelser for nybegynnere, evt link til en ordliste.
   3. Bytte av partner på kurs og håndtering av følgeroverskudd – her ble det diskutert flere alternativer. F.eks. at man tar inn flere følgere enn førere og roterer på disse etter et system, eller at en fører kan ta med seg 2 følgere og disse 3 roterer innbyrdes. Styret kom ikke fram til enighet om hva som er best her. Det er mange hensyn å ta, blant annet følgere som går lei og slutter pga manglende førere til kurs, men også at en slik ordning vil kunne øke følgeroverskuddet ytterligere.
   4. Det er ikke alle som leser møtereferater eller som er aktive på Facebook. Det vil heretter derfor bli gitt informasjon fra styret på practica og evt. milonga (maks 5-6 minutter). Dette vil også bidra til å skape en sterkere tilhørighet til klubbens indre liv.

Referent Hjard Jensen


Styremøte Trondheim tangoklubb 19. mars 2019
Til stede Terje, Kåre, Lena, Bjørg-Karin, Laila, Hjard
Sted Tangohuset

Agenda

 1. Styrets strategi for 2019
  1. Fokus på rekruttering av, og beholde nybegynnere – Ansvarlig: Kåre og Terje
   1. Oppfordring til fredagspractica vellykket. Skal prøv å fremme tirsdagspractica mer.
   2. Satser på ledet practica.
   3. Oppfordre alle medlemmer til å by opp nybegynnere.
   4. Kjøpesenter – krasjkurs på Toilldager + oppvisning etc.
   5. Deltakelse på kulturaktiviteter i byen (Martnan, Kulturnatt etc)
   6. Tangoakademiet – kopiere Bergen.
   7. Fadderordning – utsettes inntil videre
   8. Sosiale tiltak for nybegynnere – Gjennomfører dette 29/3.
   9. Rekruttering fra andre dansearter – utsettes inntil videre
   10. Dansing i Olavskvartalet (Krem) – må sjekke ut lokaler og muligheter.
   11. Nasjonalt nybegynnerarrangement
    1. «Tango in Hell, beginner’s edition?”
    2. Samarbeid med andre klubber i Norge
    3. «Første tangoreise»
    4. Workshops, milongas
    5. Vi sjekker ut overnattingssteder i Trondheim – Lena
  2. Fokus på trivsel og kultur – Ansvarlig: Lena og Bjørg Karin
   1. Undervisning på practica
   2. Utvalgte tema for practica
   3. Vertskapsinstruks milonga
   4. Instruks for å spille av musikk om det ikke er DJ til stede
   5. Utarbeide forslag til trivselsregler
    1. Presisering av milonga- og practicaregler
   6. Instruks for oppfylling på kjøkken. Merke skuffer og skap.
   7. Foredrag om tangokultur, historie, musikk, orkesterledere etc
   8. Film («Søndagsfilmen») – f.eks. en vert hvert halvår. Hjard har rollen inntil videre.
  3. Fokus på DJs – Ansvarlig: Laila og Hjard
   1. Arrangere DJ-kurs. Første blir på Hell
   2. Diskusjonsforum for DJs (og DJ wannabies)
   3. Tema på practica, kombinert med musikalitetsworkshop
   4. Utfordre DJs til å lage nye CD/musikklister
   5. Mentorordning
   6. Invitere eksterne DJs oftere
   7. God behandling av DJs
    1. Premie på julebordet (1 lodd pr gang spilt)
   8. «Vekke opp gamle DJs»
    1. Fredrik
    2. Morten
   9. Forespurt noen eksterne DJs allerede ifm årets arrangementer: Solveig, Bogdan, Trud, Birger.
 2. Status økonomi
  1. Generelt god økonomi
 3. Status practica og milonga
  1. Litt dårligere oppmøte siste ukene (tirsdager)
  2. Godt oppmøte fredager (practica/milonga)
  3. Vi satser på vertskap fredag 19-22. De som blir igjen til slutt rydder etter seg.
 4. Status arrangementer
  1. Avholdte
   1. Søndagsfilmen – 10. mars
    1. Carlos Sauras «Tango» – kun 8 stk tilstede
   2. Tangohelg med Irem 1-3. mars
    1. Fikk et lite overskudd
    2. Ønskelig at førere også deltar på et slikt kurs
    3. Gode tilbakemeldinger 😊
  2. Fremtidige
   1. Flere søndagsfilmer
   2. Tango in Hell 22-24. mars – aktiviteter tatt opp i egen del av møtet.
    1. Ca 60 påmeldte
    2. Alt er klart 😊
   3. Maricel Giacomini 23-28. april
    1. Instruktørkurs – 2 timer torsdag 17-19. Foreløpig har 6 personer meldt interesse.
    2. Privattimer (1=750, 3=2100, 5=3250). Terje lager forslag.
   4. DNI tango-weekend 22-26 mai
    1. Publisert
   5. Sara & Juampi 6-8. sept
   6. Vittoria & Edwin 4-6. okt
    1. Kontrakt undertegnet.
   7. Alexa & Edwin 1-3. nov
    1. Kontrakt undertegnet.
   8. Murat Erdemsel 29. nov–1. des
    1. Program klart – publisert
   9. Vittoria & Edwin 24-26. jan 2020
   10. Tango in Hell 20-22. mars 2020
    1. “Heavenly Tango in Hell”, vol 2.0
    2. Flyers klar til årets arrangement – Terje
   11. Tango without borders
    1. Høst 2020 (oktober)
    2. Datoer avtales med TangoJamt
 5. Status kurs
   1. Temakurs
    1. Milongakurs tirsdager. Kommer arrangement på FB – Terje
   2. Tangoakademiet
    1. Påmelding nybegynnerkurs og videregående kurs høsten 2019 – Terje
 6. Status Tangohuset
   1. Status utleie
   2. Status drift
    1. Trådløst nett. Oppgradere til bedre hastighet. Laila sender kontaktinfo til Bjørg Karin.
    2. Montere TV bak DJ-pulten – Hjard
    3. Maling garderoben? Sjekke med huseier. Lilla/hvit?
 7. Eventuelt
    1. Klubben får mange henvendelser om å danse på diverse arrangementer. Vi forslår derfor å lage en egen showgruppe som øver inn noen koreografier som kan brukes til dette formålet. Vi sjekker interessen på FB først.

Referent Hjard Rune Jensen


Styremøte Trondheim tangoklubb 26. februar 2019
Til stede Terje, Kåre, Lena, Bjørg-Karin, Laila, Hjard
Forfall Terese
Sted Tangohuset

Agenda

 1. Konstituering av styret
  1. Valg av leder
   1. Hjard ble valgt til leder igjen.
  2. Roller og ansvar
   1. Kursansvarlig – Terje
   2. Milonga, practicaansvarlig og DJ – Lena og Laila
   3. PR/markedsføringsansvarlig – Terje og Hjard
   4. Webansvarlig – Hjard
   5. Ansvarlig Tangohuset – Hjard (utleie), Bjørg Karin og Kåre (vedlikehold)
   6. Økonomiansvarlig – Bjørg Karin
   7. Ansvarlig for vertskap (eksternhelger) – Kåre og Lena
 2.  Møtekalender
  1. En gang i måneden, fortrinnsvis tirsdager 17-19.
 3. Styrets strategi for 2019
  1. Fokus på rekruttering av, og beholde nybegynnere – Ansvarlig: Kåre og Terje
   1. Tangoakademiet (se pkt 8d)
   2. Fadderordning – ta seg spesielt av en gruppe nybegynnere
   3. Sosiale tiltak – kurvfest, ta et glass rødvin etter practica, kurs etc
   4. Rekruttering fra andre dansearter – salsa, swing. Disse er i utgangspunktet danseinteresserte og kan være interessert i flere danser.
   5. Dansing i Olavskvartalet (Krem)
   6. Nasjonalt nybegynnerarrangement?
    1. «Tango in Hell, beginners edition?”
    2. Samarbeid med andre klubber i Norge
    3. «Kan maks ha danset tango i 2 år»
     1. Workshops, milongas
  2. Fokus på trivsel og kultur – Ansvarlig: Lena og Bjørg Karin
   1. Presisering av milonga- og practicaregler
   2. Foredrag om tangokultur, historie, musikk, orkesterledere etc
   3. Film («Søndagsfilmen»)
   4. Deltakelse på kulturaktiviteter i byen (Martnan, Kulturnatt etc)
   5. Skape eierforhold til Tangohuset og miljøet i klubben.
   6. Få alle til å føle seg velkommen.
  3. Fokus på DJs – Ansvarlig: Laila og Hjard
   1. Arrangere kurs
   2. Mentorordning
   3. Invitere eksterne DJs oftere
   4. God behandling av DJs
 4. Status økonomi
   1. Generelt god økonomi
    1. Beskjed til de som betaler med Vipps: Veldig fint om dere kommenterer hva dere betaler for – forenkler regnskapsføringen.
   2. Tangoweekend med Irem & Gøran
    1. Økonomisk: Gikk i ca 0
   3. Tangoweekend med Mila & Stein Erlend
    1. Gikk med et lite minus pga avlysningen.
 5. Status practica
   1. Bra oppmøte så langt
 6. Status milonga
   1. Vi endrer på fredagsmilongaen
    1. Fredagspractica kl 19-21 fra 8. mars
    2. Fredagsmilonga kl 21-00
    3. Vi gjeninnfører vertskap og vertskapslister – Lena og Laila
    4. Utarbeide en liten instruks til vertene – Lena & Laila
 7. Status arrangementer
  1. Avholdte
   1. Tangoweekend med Irem & Gøran 25-27 januar
    1. Den beste tilbakemeldingen så langt!
   2. Årsmøtet 12. februar
    1. Relativt mange til stede (17 stk)
    2. Livlig forsamling, god dialog, gode innspill og forslag
    3. Bra med representasjon av eldre dansere, nyttig med historikk
   3. Mandagsfilmen – 18. februar
    1. Tango in Berlin
   4. Tangoweekend med Mila & Stein Erlend
    1. Avlyst på grunn av dårlig påmelding. Dårlig planlagt å legge arrangementet til vinterferien. Husk, sjekk skoleruta ved planlegging!
   5. Søndagsfilmen – 24. februar
    1. Tango Bar
  2.  Fremtidige
    1. Flere søndagsfilmer
    2. Tangohelg med Irem
     1. DJ – vanlig fredagsmilonga – Lena, Laila
     2. Overnatting – Terje
     3. Gave – Terje
     4. Lunsj – Terje
     5. Vert – Bjørg Karin
    3. Tango in Hell 22-24 mars
     1. Resepsjon – Kåre, Bjørg Karin
     2. Vertskap
      1. Fredag – mottak i resepsjonen – Kåre, Bjørg Karin
      2. Lørdag formiddag – Laila, Kåre
      3. Lørdag kveld – Hjard, Terje
      4. Søndag formiddag – Kåre, Bjørg Karin
     3. Adgangstegn – Bjørg Karin
      1. Oversikt førere/følgere – Bjørg Karin
     4. Romfordeling til Scandic Hell – Hjard
     5. Pynting/møblering – Bjørg Karin, Kåre, Hjard
     6. Program/flyers – Terje
     7. Gaver – Hjard
      1. Eva Lena og Nisse – Terje
    4. Maricel Giacomini 23-28 april
    5. DNI tango-weekend 22-26 mai
    6. Sara & Juampi 6-8 sept
    7. Vittoria & Edwin 4-6 okt
    8. Alexa & Edwin 1-3 nov
    9. Murat Erdemsel 29 nov–1 des
     1. Program straks klart
    10. Vittoria & Edwin 24-26 jan 2020
    11. Tango in Hell 20-22 mars 2020
     1. “Heavenly Tango in Hell”, vol 2.0
     2. Flyers klar til årets arrangement – Terje
    12. Tango without borders
     1. Høst 2020 (oktober)
     2. Datoer avtales med TangoJamt
 8. Status kurs
  1. Nybegynnerkurs
   1. Nybegynnerpractica 5. mars m/sosial profil
  2. Videregående kurs
   1. 20 stk deltok
  3. Temakurs
   1. Milongakurs etter hvert
  4. Kursplan høsten 2019. Vi etablerer Tangoakademiet – etter modell fra Bergen. Det betyr en litt større strukturell endring av undervisningskonseptet i klubben. Målet er å rekruttere og beholde flere dansere, sørge for en mer planlagt introduksjon til practica og milonga og legge rammen for et godt miljø.
   1. 6 uker nybegynnerkurs – Lena & Hjard
    1. Tirsdager – kort vei til practica etterpå
    2. 2 kurs pr semester
    3. 2 timer (for kursrefusjon Frilynt), inkl en litt lengre pause og servering/mingling.
    4. Deltakelse på practica og milonga inngår i kursopplegget
    5. Sosialt innslag underveis.
   2. 6 uker påbygningskurs – Terje & Toril
    1. Torsdager
    2. 2 kurs pr semester
    3. 2 timer (for kursrefusjon Frilynt)
   3. Temakurs for videregående/advanced – Skaffe kursledere – Terje
    1. Torsdager – etter videregående kurs, evt mandager
    2. 3 uker
    3. 2 timer
    4. 3 ganger pr semester (minst)
  5. Fokus på kursvirksomhet – Ansvarlig: Terje
   1. Foreslåtte tiltak
    1. Nybegynnerkurs/helgekurs med erfaren partner
    2. Rekruttere interne instruktører
    3. Instruktørkurs med eksterne instruktører.
 9. Status Tangohuset
  1. Status utleie
   1. Flamenco Trondheim
   2. Orientalsk dans
   3. Bårds dans
   4. Ritmos latinos + Dans for barn
  2. Status drift
   1. Nytt forheng bak baren – Bjørg Karin
   2. 4 stk speil som kan stå av seg selv – Bjørg Karin
   3. Bilder og dekorasjoner på mørk vegg – Bjørg Karin, Laila, Lena og Hanne
   4. Persienner i Speilsalen – Bjørg Karin, Hjard
   5. Takoppheng for projector – Piotr
   6. Kommode for skobutikken – Bjørg Karin
   7. Hjemmekinoanlegg – Hjard
   8. Henge opp TV bak DJ-pulten for visning av hva som spilles – Hjard
   9. Forsterkning av trådløst nett – Terje
 10. Eventuelt
  1. Ingen saker.

Referent Hjard Jensen


Styremøte Trondheim tangoklubb 14. januar 2019
Til stede Terje, Solfrid, Bjørg-Karin, Hjard
Sted Tangohuset

Agenda

 1. Planlegging årsmøte 12. februar
  1. Årsmelding – styremedlemmene ser gjennom dokumentet før årsmøtet.
  2. Budsjett 2019 – gjennomgått og godkjent av styret
  3. Regnskap – mangler fortsatt noen få avklaringer fra revisor. Ellers ok.
  4. Innkomne saker – ingen saker mottatt.
  5. Nytt styre – valgkomiteen har lagt inn innstilling. Alle styrevervene på plass.
 2. Status økonomi
  1. God økonomi inn i det nye året
 3. Status practica og milonga
  1. Godt oppmøte så langt
  2. Vi endrer prisene på drop-in til 50 (medlemmer uten års-/semesterpass)/100 (øvrige).
   1. Lei av mynter
   2. Større fordel å være medlem
   3. Er i realiteten ingen forskjell på practica/milonga, så ingen grunn til å ha forskjellige priser.
 4. Status arrangementer
  1. Avholdte
   1. Vittoria Franchina & Edwin Leonardo Olarte 23-25. november
    1. Godt gjennomført arrangement.
    2. Arrangementet ga et fint overskudd
    3. Gode tilbakemeldinger på spørreskjema
   2. Søndagsfilmen 9. desember
    1. Godt besøkt. Vil bli gjentatt regelmessig.
   3. Juleavslutning 14. desember
    1. Ca 25 deltakere på julebordet. God mat og god stemning. Noen flere deltok på milonga etter maten. Vil bli gjentatt – 13. desember 2019.
  2. Fremtidige
   1. Søndagsfilmen
    1. Tango av Carlos Saura er neste ut, i februar.
    2. Bjørg Karin tar med surroundanlegg for å få kinolyd.
   2. Irem & Gøran 25-27. januar 2019 + konsert 26. januar 2019
   3. Stein Erlend og Mila 22-24. februar 2019
   4. Tango in Hell 22-24. mars 2019
   5. Maricel Giacomini 23-28. april – ikke åpnet
   6. DNI-helg 22-26. mai
   7. Sara & Juampi 5-7. september – ikke åpnet
   8. Vittoria & Edwin 4-6. oktober – ikke åpnet
   9. Alexa & Edwin 1-3. nov – ikke åpnet
   10. Murat Erdemsel 30. nov – 1 des – ikke åpnet
 5. Status kurs
  1. Nybegynnerkurs 2019 – 16 stk påmeldt, 4 på venteliste. Solfrid, Bjørg Karin, Kåre og Hjard stiller som førere. I tillegg ordner Solfrid førere fra skolen sin.
  2. Videregående kurs – 22 stk påmeldt – fullt
  3. Temakurs – blir satt opp etter videregående kurs
  4. Nytt kurs for SINTEF? Laila sjekker opp
 6. Status Tangohuset
  1. Status utleie
   1. Flamenco Trondheim fortsetter avtalen
   2. Bårds dans fortsetter avtalen
   3. Orientalsk dans reduserer med ett kurs
   4. Latino øker med ett kurs (ny leietaker i 2019)
  2. Status drift
   1. Wireless lan-adapter til prosjektor – Hjard anskaffer
   2. Takplater løse i milongasalen – Hjard sjekker med utleier
   3. Takfeste prosjektor – Hjard sjekker med utleier
   4. Utvidelse av golvet i milongasalen – Hjard sjekker pris og støtte fra Frilynt.
 7.  Eventuelt
  1. Medlemsundersøkelsen – mottatt kun 19 svar, ønsker flere. Terje sender ut på nytt. I tillegg poster vi på medlemssiden på Facebook.
  2. Det er opprettet et Bruktmarked på hjemmesidene. Her kan registrerte brukere legge ut tangoartikler for salg.
  3. Nettbutikk
   1. Terje og Hjard har startet nettbutikk med salg av tangosko (Cordelo DA). Det er sterkt reduserte priser i forhold til andre forhandlere av Tangolera sko.
   2. Cordelo trenger tillatelse for å markedsføre butikken på Facebook og hjemmesidene.
    1. Styret besluttet at Cordelo kan markedsføre sine produkter på hjemmesiden og på Facebook. Dette er noe som kommer alle tangodansere til gode. Terje & Hjard var inhabile i saken.

Referent Hjard Jensen