Trondheim Tangoklubb

paint the music with your feet

Resultat fra spørreundersøkelsen/Results from the survey

Posted 24.08.2016 by Hjard Jensen in Nyheter

Her følger resultatet fra spørreundersøkesen som ble gjennomført i sommer. Ca 25 personer deltok i undersøkelsen. Styret ønsker at dette skal bli en årlig foreteelse og håper på større oppslutning til neste år da undersøkelsen vil danne grunnlaget for noen av styrets beslutninger i denne perioden.

Resultater fra spørreundersøkelsen 2016


Here is the result from the survey conducted this summer. About 25 people participated. The board wants this to be an annual event and hope for more participants next year as some decisions made by the board will be based upon your answers.

Results from the survey 2016