Trondheim Tangoklubb

paint the music with your feet

Årsmøte 2017

Posted 04.01.2017 by Hjard Jensen in Uncategorized

Velkommen til årsmøte i Trondheim tangoklubb den 21. februar 2017 kl 17-19!
Sted: Lademoen Bydelshus.

Innkalling skjer i henhold til instruks minst en mnd før møtet. Saker må sendes styret innen 10. januar 2017. Sakspapirer sendes ut 14 dager før møtet.

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder og referent, samt 2 personer til å signere protokollen
3. Styrets årsberetning
4. Godkjenning av resultatregnskap og balanse
5. Styrets forslag til budsjett for 2017
6. Innmeldte saker
a) Endring av statuttene for Trondheim Tangoklubb
b) Investering i fond
7. Valg av styrets leder, ett styremedlem, varamedlemmer, revisor og valgkomité.

Vel møtt!