Trondheim Tangoklubb

paint the music with your feet

Årsmøte

Posted 17.01.2018 by Hjard Jensen in Møte

Hjard Rune Jensen sitt bilde.Det inviteres til årsmøte i Trondheim tangoklubb 30. januar kl 1830 i Tangohuset.

Agenda
1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder og referent, samt 2 personer til å signere protokollen
3. Styrets årsberetning
4. Godkjenning av resultatregnskap og balanse
5. Styrets forslag til budsjett for 2018
6. Innmeldte saker
7. Valg av styrets leder, styremedlem, varamedlemmer, revisor og valgkomité.

Alle medlemmer skal ha fått tilsendt saksdokumentene.