Info for verten

Instruks for milonga på Tangohuset (fredager)

Båtsmannsgata 4 (4.etg), 7042 Trondheim, Norway

Frontdøren låser seg automantisk

  1. Du bør være informert om koden til inngangsdøren, men om du likevel mangler den så ring Geir 99499336
  2. Plasser noe i døråpningen slik at den forblir åpen
  3. Skriv ditt telefonnummer på et ark og sørg for at det er synlig ved frontdøren
  4. Nøkkelen til lokalene ligger i en nøkkelsafe bak døra i damegarderoben. Ring ett av numrene om du ikke kan koden. Nøkkelen fungerer også for et lagerrom som ligger ved heisen i samme etasje som milongalokalet

Generell info for både practica og milonga

  1. Filnavn

Når du sender filen som inneholder deltagerliste for practica og milonga bør filen gis nytt navn før den sendes

DeltagereListPracticaDDMMYYYYkrXHostname.(filetype)

for practica eller

DeltagereListMilongaDDMMYYYYkrXHostname.(filetype)

for milonga

Eksempel
For practica 23 August med Geir som vert 0 utgifter for verten og en betalende ikke-medlem (kr 60) så kan filen f eks få navn:
DeltagereListPractica23August2016kr60Geir.png

2. Utgifter

Vi forventer ikke at verten for en practica skal ta med noe mat, men hvis det gjøres så dekker tangoklubben utgifter opp til kr 100. Det er forventet at verten for en milonga kjøper noe spiselig, og for en milonga refunderesutgifter opp til kr 200.

3. Overføringspenger

Overføringspenger = “betalende” -”utgifter” sendes til klubbens bankkonto.


Instructions for milonga at Tangohuset (Fridays)

Båtsmannsgata 4 (4.etg), 7042 Trondheim, Norway

The front door locks automatically therefore

  1. You should have been informed about the code for the front door. If you for some reason have not been informed, please call Geir 99499336
  2. Put something in the doorway so that it stays open
  3. Write your phonenumber on paper and place it so that it is visible at the front door.
  4. You find the key in the key safe situated behind the door in the girl’s wardrobe. Call one of the numbers if you don’t know the code. The key works for a storage room near the elevator at same level as the milonga room.

General instructions for practica and milonga

  1. File naming

The scan or the picture that contains the practica or milonga list should be renamed

DeltagereListPracticaDDMMYYYYkrXHostname.(filetype)

for the practica or

DeltagereListMilongaDDMMYYYYkrXHostname.(filetype)

for the milonga
When sent to finans@trondheimtango.com

Typical filetypes are jpg or png.
Example

For practica 23 August with host Geir 0 expenses for the host and one paying non-member (kr 60) file should be named

DeltagereListPractica23August2016kr60Geir

About expenses

It is not expected that the host should bring any food for the practicas, but if the host choses to so anyway, the tangoclub will refund up to kr 100.

It is expected that the host should bring food for a milonga. For milongas the tangoclub will refund host expeces up to kr 200.

Transfer money

Transfer money = “money from participants” -”food expenses”

Example: if there are two paying non-members (kr 120) and host had kr 100 in food expenses, the transfer money would be kr 20. If the host had kr 150 in food expenses then the tangoclub would transfer kr 30 back to the host later.
Norsk.