Info for verten

Instruks for milonga på Tangohuset

Båtsmannsgata 4 (4.etg), 7042 Trondheim, Norway

Inngangsdøren låser seg automatisk kl 2100.

Før oppmøte:

 1. Du bør være informert om koden til inngangsdøren, men om du likevel mangler den så ring Solfrid på 91768525 eller Piotr på 40592994.
 2. Sørg for at det blir satt på varme. Dra innom litt tidligere eller sjekk med Hjard på 99297923.

Når du ankommer:

 1. Plasser noe i inngangsdøren i 1. etg slik at døren forblir åpen
 2. Skriv ditt telefonnummer på et ark og sørg for at det er synlig ved inngangsdøren.
 3. Nøkkelen til lokalene ligger i en nøkkelsafe bak døra i damegarderoben. Ring ett av numrene om du ikke kan koden. Nøkkelen fungerer også for kontoret som ligger ved heisen i 4. etg.
 4. Slå på lys, evt. tenn levende lys.
 5. Slå på varmeovnene.
 6. Sørg for å sette fram utstyr til milongaen: kopper, fat, bestikk, kaffekapsler.
 7. Sett på tevann.
 8. Sjekk at det er søppelposer i bøttene.
 9. Sjekk at det er toalettpapir og tørkepapir på toalettene. Ekstra papir finnes i rommet ved siden av HC-toalettet.

Underveis:

 1. Etterfyll tevann
 2. Sjekk at det er nok kaffekapsler, bestikk etc.
 3. Sjekk toalettene om det er nok papir.
 4. Rydd underveis ved behov.
 5. Sjekk at alle skriver seg på milongalisten. Registrer evt. de som ikke har skrevet seg på.

Før du drar:

 1. Ta bilde av milongalisten og send den til finans@trondheimtango.no. Vipps evt kontanter til Trondheim tangoklubb eller betal i nettbanken.
 2. Rydd i lokalet.
 3. Kast/fjern all mat som ikke står seg til neste arrangement.
 4. Lukk alle vinduer.
 5. I vinterhalvåret – la 2 eller 3 varmeovner stå på til neste arrangement.
 6. Sjekk at alle dører er låst, også dørene til Speilsalen og kontoret.
 7. Husk å legge tilbake nøkkelen i safen.
 8. Slukk alle lys.
 9. Kast søpla i søppelbøtta som står på trappa i 1. etg.

Generell info for både practica og milonga

 1. Filnavn

Når du sender filen som inneholder deltagerliste for practica og milonga bør filen gis nytt navn før den sendes

DeltagereListPracticaDDMMYYYYkrXHostname.(filetype)

for practica eller

DeltagereListMilongaDDMMYYYYkrXHostname.(filetype)

for milonga

Eksempel
For practica 23 August med Geir som vert 0g utgifter for verten og en betalende ikke-medlem (kr 60) så kan filen f eks få navn:
DeltagereListPractica23August2016kr60Geir.png

2. Utgifter

Vi forventer ikke at verten for en practica skal ta med noe mat, men hvis det gjøres så dekker tangoklubben utgifter opp til kr 100. Det er forventet at verten for en milonga kjøper noe spiselig, og for en milonga refunderes utgifter opp til kr 200.

3. Overføringspenger

Overføringspenger = “betalende” -”utgifter” sendes til klubbens bankkonto.


Instructions for milonga at Tangohuset

Båtsmannsgata 4 (4.etg), 7042 Trondheim, Norway

General instructions for practica and milonga

 1. File naming

The scan or the picture that contains the practica or milonga list should be renamed

DeltagereListPracticaDDMMYYYYkrXHostname.(filetype)

for the practica or

DeltagereListMilongaDDMMYYYYkrXHostname.(filetype)

for the milonga
When sent to finans@trondheimtango.com

Typical filetypes are jpg or png.
Example

For practica 23 August with host Geir and expenses for the host and one paying non-member (kr 60) file should be named

DeltagereListPractica23August2016kr60Geir

About expenses

It is not expected that the host should bring any food for the practicas, but if the host choses to so anyway, the tangoclub will refund up to kr 100.

It is expected that the host should bring food for a milonga. For milongas the tangoclub will refund host expeces up to kr 200.

Transfer money

Transfer money = “money from participants” -”food expenses”

Example: if there are two paying non-members (kr 120) and host had kr 100 in food expenses, the transfer money would be kr 20. If the host had kr 150 in food expenses then the tangoclub would transfer kr 30 back to the host later.